Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet paranevat Pohjanmaalla


Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus on nimennyt edustajat vaikuttamistoimielimiin ja asiakasraateihinsa, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2022 alussa. Vaikuttamistoimielinten ja asiakasraatien tarkoituksena on lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvointialueen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle perustettiin myös kolme asiakasraatia, jotka toimivat lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten sektoreilla. Asiakasraateihin haettiin jäseniä paikallislehdissä ja sosiaalisen median kanavissa julkaistuilla ilmoituksilla loppuvuonna 2021. Hakemuksia saivat lähettää Pohjanmaan hyvinvointialueen 16-vuotta täyttäneet asukkaat. Asiakasraateihin toivottiin erilaisia näkökulmia edustavia ihmisiä kehittämään hyvinvointialueen palveluita.

— Hyvinvointialueella on velvollisuus ja myös vahva tahtotila saada hyvinvointialueen asukkaat osallistumaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Nyt vahvistetut lakisääteiset vaikuttamistoimielimet ja asiakasraadit ovat yksi tapa osallistaa alueen asukkaita. Näiden lisäksi hyvinvointialueella kehitetään myös muita vaikuttamisen keinoja ja tapoja yhdessä vaikuttamistoimielinten ja raatien sekä kuntien kanssa, kertoo Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän sektorijohtaja Erkki Penttinen.

Listat valituista vaikuttamistoimielinten ja asiakasraatien edustajista ovat liitteenä.