Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen henkilöstöstrategia työn alla


Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöstrategia on parhaillaan työn alla. Päämääränä on strategia, joka tuo ajan myötä helpotusta hyvinvointialueen henkilöstöpulaan. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on tärkeää, jotta henkilöstön saatavuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.   

Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla pyritään saavuttamaan henkilöstökysymyksiin ja rekrytointiin liittyviä tavoitteita. Strategiassa keskitytään hyvinvointialueen visioon ja henkilöstöpolitiikan tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin, joilla edistetään rekrytointeja ja luodaan hyviä työpaikkoja.

Tulevaisuus on opiskelijoissa

Hyvinvointialueella on tällä hetkellä pulaa kaikkien ammattialojen henkilöstöstä. 

– Kilpailu on kovaa alueen sisällä, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös sillä on merkitystä, miten kaukana alan opiskelupaikat meistä ovat, sanoo johtajaylihoitaja Marjo Orava.

Opiskelijat ovat tärkeässä asemassa, kun mietitään tulevaisuuden henkilöstötilannetta ja sitä, miten osaavia työntekijöitä löydetään. Toiveena on, että mahdollisimman moni opiskelija haluaisi työskennellä hyvinvointialueella valmistumisensa jälkeen.

– Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kuten ammattikoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Eri alojen opiskelijat suorittavat meillä työharjoitteluja ja jatkavat niiden jälkeen työskentelyä esimerkiksi sijaisina. Teemme parhaamme, että opiskelijat viihtyvät ja ovat halukkaita työskentelemään meillä myös valmistumisensa jälkeen, Orava kertoo.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.