Siirry sisältöön
Yleinen

Investointisuunnitelma hyväksytty hyvinvointialueella

Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu investointisuunnitelma lähivuosille. Aluevaltuusto päätti maanantain 3.10. kokouksessaan hyväksyä vuosien 2023–2026 investointisuunnitelman. Suunnitelma toimitettiin maanantain kokouksen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtionvarainministeriölle.

– Hyvinvointialueen investoinnit on suunniteltu niin, että ne tukevat strategisia suunnitelmia ja turvaavat taloudellisesti kestävän kehityksen rahoituksen puitteissa, kertoo talousjohtaja Lena Nystrand.

Ministeriöille toimitettava investointisuunnitelma on moniosainen kokonaisuus. Suunnitelma sisältää tekstiosan, jossa kerrotaan investoinneista. Se sisältää myös erilliset investointisuunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle sekä suunnitelman investointien rahoittamiseksi. Lisäksi siinä luetteloidaan uudet sitovat vastuut, kuten leasingvastuut ja vastuut vuokratiloista.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä tärkein investointi

Investointisuunnitelma sisältää kaikkiaan neljä isoa hanketta, joita varten hyvinvointialue tarvitsee investointirahoitusta. Tärkein investointi on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka hankkimiseen on varattu 30 miljoonaa euroa vuosille 2023-2025.

– Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on välttämätön hankinta, jotta työskentelystä tulee sujuvampaa koko alueella. Usealla järjestelmällä toimiminen vähentää asiakkaiden valintamahdollisuuksia alueella ja hankaloittaa henkilöstön työtä ja myös tiedolla johtamista, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen.

Kolme muuta isoa hanketta liittyvät rakennusten saneerauksiin. Vaasan keskussairaalan T-siipi tullaan korjaamaan vuonna 2023. Kustannusten arvioidaan olevan noin 10,5 miljoonaa euroa. Lisäksi keittiön ja ruokasalin tiloihin on varattu5,1 miljoonaa euroa. Muihin saneerauksiin on varattu 2,8 miljoonaa euroa. Määrärahoja on varattu myös nykyisen ambulanssikatoksen muuttamiseksi puolilämpimäksi tilaksi ambulansseja varten. Projektin arvioidaan maksavan 0,5 miljoonaa euroa ja valmistuvan vuonna 2023.

– Asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja viihtyvyyden varmistamiseksi on tärkeää, että tilat ovat terveitä ja vastaavat tarpeeseen ja niiden kunnosta huolehditaan ja kunnostetaan, Marina Kinnunen toteaa.

Erilaisiin asennustöihin tullaan investoimaan noin 1,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi erilaiseen laitteistoon ja kalustoon tullaan investoimaan noin 4,8 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät pelastuslaitoksen ajoneuvo- ja kalustoinvestoinnit, joihin on varattu 1,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi investoidaan kalliimpaan laitteistoon sekä ambulansseihin ja muihin autoihin leasingrahoituksella, kokonaisarvoltaan 4,7 miljoonaa euroa.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.