Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma hyväksyttäväksi

Pohjanmaan hyvinvointialueella on laadittu investointisuunnitelma lähivuosille. Aluehallitus esitti keskiviikon 28.9. kokouksessaan, että aluevaltuusto hyväksyy vuosien 2023–2026 investointisuunnitelman. Aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 3.10., jonka jälkeen suunnitelma on määrä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtionvarainministeriölle.

Ministeriöille toimitettava investointisuunnitelma on moniosainen kokonaisuus. Suunnitelma sisältää tekstiosan, jossa kerrotaan investoinneista. Se sisältää myös erilliset investointisuunnitelmat sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle sekä suunnitelman investointien rahoittamiseksi. Lisäksi siinä luetteloidaan uudet sitovat vastuut, kuten leasingvastuut ja vastuut vuokratiloista.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä tärkein investointi

Investointisuunnitelma sisältää kaikkiaan neljä isoa hanketta, joita varten hyvinvointialue tarvitsee investointirahoitusta. Tärkein investointi on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkiminen. Muut hankkeet liittyvät kiinteistöjen saneeraukseen. Suunnitelma sisältää myös pelastuslaitoksen ajoneuvo- ja kalusteinvestointeja.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.