Siirry sisältöön
Yleinen

Järjestöt ja yritykset tärkeitä palveluntuottajia hyvinvointialueella

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian vuoden viimeisessä kokouksessaan. Myös pelastuslaitosten palvelutasopäätös sai hyväksynnän ja yhtenäistämistyö jatkuu ensi vuonna.

Palvelustrategia antaa suuntaviivat ja asettaa tavoitteet hyvinvointialueen palveluiden toteuttamiselle Pohjanmaalla. Strategian lähtökohtana ovat erityisesti palveluiden saavutettavuus, saatavuus, asukkaiden osallistuminen sekä laatu ja tehokkuus.

– Palvelustrategia on alisteinen hyvinvointialueen strategialle ja sen linjauksiin vaikuttavat myös monet kansalliset ohjaavat asiakirjat, kuten mielenterveysstrategia ja lapsistrategia. kertoo sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Palvelustrategiassa on määritelty jokaiselle sektorille painopistealueet vuosille 2023-2025:

  • Lapset ja nuoret: psyykkinen hyvinvointi
  • Työikäiset: työ-ja toimintakyvyn tukeminen, koordinoitu yhteistyö
  • Ikäihmiset: kotona asumista tukevien rakenteiden kehittäminen

Palvelustrategiaan kuuluu monituottajuusmalli, jossa kuvataan, miten hyvinvointialueen vastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja toteutetaan ja hankitaan eri palveluntuottajilta, kuten yrityksiltä ja järjestöiltä.

– Se antaa meille selkeät suuntaviivat yhteistyön kehittämiselle palveluntuottajien kanssa ja miten toimimme yhdessä, Sjöström kertoo.

– Yhteistyö yksityisen sektorin toimijoiden kanssa on tärkeä osa meidän palveluvalikoimaamme. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli ja palveluita ostetaan samoilla kriteereillä kuin yrityksiltäkin.

Hyvinvointialue ostaa esimerkiksi ikäihmisten palveluasumista ja työikäisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin liittyviä palveluita kolmannen sektorin toimijoilta.

Sjöström muistuttaa, että myös kunnat ovat hyvinvointialueelle tärkeitä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi lasten ja nuorten parissa tehtävässä ennaltaehkäisevässä työssä kunnat ja kolmas sektori ovat tiiviisti mukana.

Palvelustrategia on laadittu ja hyväksytty vuoteen 2025 eli aluevaltuuston toimikauden loppuun.

– Nyt kaikki strategiset päätökset on tehty, että hyvinvointialue voi aloittaa toimintansa lainsäädännön mukaisesti. On erittäin tärkeää, että toimintojen siirtäminen hyvinvointialueelle sujuu mahdollisimman sujuvasti, mutta kokemuksesta tiedämme, että siinä voi olla haasteita. Tavoitteellisella työllä, hyvällä perustelulla ja tiedottamisella tulee se onnistumaan hyvin, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Mikko Ollikainen.

Palvelutasopäätösten yhtenäistäminen jatkuu

Jokaisen pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa palvelutasopäätös. Pohjanmaan pelastuslaitos ja vuoden vaihteessa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta Pohjanmaan alueelle siirtyvät kunnat ovat toimineet omien palvelutasopäätösten mukaisesti. Palvelutasopäätöksiä on vertailtu ja niistä on laadittu tarkentava asiakirja.

– Palvelutasopäätöksissä on toki paljon samaa. Esimerkiksi suuronnettomuusvalmius toimii meillä samalla tavalla. Yhtenäistämistä tarvitaan kuitenkin esimerkiksi pelastustoiminnan johtamisjärjestelmässä, joka täytyy päivittää vastaamaan uutta pelastustoimen aluetta, pelastusjohtaja Tero Mäki kertoo.

Aluevaltuusto hyväksyi, että ensi vuoden alusta lähtien tarkentava asiakirja yhdessä Pohjanmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen voimassa olevien palvelutasopäätösten kanssa toimii Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksenä. Päätöskokonaisuutta noudatetaan soveltuvin osin Pohjanmaan hyvinvointialueella määräajan, vuoden alusta marraskuun 2023 loppuun.

Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden määräaikaisen palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu alueen riskianalyysillä. Yhdistämistyö jatkuu ja tarkoituksena on, että Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen yhtenäistetty palvelutasopäätös tulee aluehallituksen ja -valtuuston käsittelyyn ensi vuonna ja tulee voimaan 1.12.2023 alkaen.