Siirry sisältöön
Yleinen

Kansallinen selvitys päivystyksestä ja sairaalaverkosta julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 11.1.2024 kansallisen selvityksen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuudesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Selvityksen pohjalta aloitetaan seuraavaksi poliittinen keskustelu, lainsäädäntövalmistelu ja tarvittavat taustaselvitykset.

Selvityksessä ehdotetaan perusterveydenhuollon päivystyspisteiden vähentämistä 1.1.2026 alkaen

Pohjanmaalla on tällä hetkellä kaksi ympäri vuorokauden auki olevaa päivystystä. Vaasan päivystyksessä on sekä perusterveydenhuollon että useiden erikoisalojen päivystys. Pietarsaaren päivystyksessä on perusterveydenhuollon palvelut. Jos muutos toteutuu, pitäisi meidän supistaa Pietarsaaren päivystyksen aukioloaikoja niin, ettei se enää olisi auki ympäri vuorokauden vaan olisi jatkossa auki esimerkiksi klo 22 saakka.

Selvityksessä ehdotetaan, että sairaalat jaettaisiin viimeistään 2030 lähtien siten, että yliopistosairaaloita olisi viisi, keskussairaaloita 5 – 8 ja loput sairaalat olisivat akuuttisairaaloita

Selvityksen sisällössä ei oteta kantaa siihen, mikä nykyisten keskussairaaloiden profiili olisi jatkossa. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala ja Suomen ainut keskussairaala, jossa voidaan taata väestölle yhdenvertaisesti kielellisten oikeuksien toteutuminen sekä suomeksi että ruotsiksi.

– En näe, että Pohjanmaalla täytyisi tämän raportin perusteella olla huolissaan keskussairaalan asemasta, sen tulee olla Pohjanmaalla jatkossakin, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

– Jos Pietarsaaren päivystyksen erityislupa ministeriöstä päättyy tämän selvitystyön jälkeen, vahvistamme päiväaikaisia palveluita ja liikkuvia palveluita, mitä toki teemme muutenkin, sanoo Marina Kinnunen. 

Selvityksen ikävät asiat Pohjanmaalle:

  • Pietarsaaren yöpäivystystä ei voisi selvityksen mukaan jatkaa

Selvityksen positiiviset asiat Pohjanmaalle:

  • Keskussairaaloiden alustavat valintaperusteet ovat Pohjanmaalle suotuisia: esimerkiksi väestökehitys, sairaaloiden infrastruktuuri, asiakas- ja potilasturvallisuus sekä kielellisten oikeuksien toteutuminen.
  • Jos Pietarsaaren yöpäivystyksestä jouduttaisiin luopumaan, toisi se mukanaan mahdollisuuden vahvistaa palvelua muina aikoina.

Kaikkiaan tarvitaan vielä huomattavasti tarkempaa selvitystyötä esimerkiksi laadun, potilasturvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta joten on todella tärkeää, että säädösvalmistelussa tullaan tekemään perusteellinen selvitystyö.  Ja tämä on asiantuntijaryhmän selvitys ja nyt käynnistyy vasta poliittinen keskustelu, joten vielä tässä vaiheessa ei voida tehdä tarkkoja johtopäätöksiä.

Lue työryhmän raportti täällä