Siirry sisältöön
Yleinen

Kruunupyyn alueen palvelut turvataan Kruunupyyn asukkaille Pohjanmaan hyvinvointialueen johdolla ja vastuulla tiiviissä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kanssa


Valtakunnallinen hyvinvointialueuudistus siirtää 1.1.2023 vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, erityishuollosta sekä pelastustoimesta kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Samalla lakkaa kaikkien Suomen kuntien vastuu järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja erityishuollon palvelut. Hyvinvointialueet rakentuvat maakuntajaon pohjalle lukuun ottamatta Helsingin seudun erityisratkaisua.

Vastuu Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy Keski-Pohjanmaan sote-kuntayhtymä Soitelta Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Lakimuutoksen myötä Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestäjä ja tuottaja on Pohjanmaan hyvinvointialue. Kruunupyyn palveluiden käyttäjien näkökulmasta suurin muutos Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirryttäessä on organisaation nimi. Henkilökunnan työnantaja vaihtuu. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet tulevat sopimusten kautta mahdollistamaan sen, että väestö voi halutessaan jatkossakin sujuvasti käyttää palveluja Keski-Pohjanmaalta. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus mahdollistaa jatkossakin Keski-Pohjanmaan keskussairaalan palveluiden käytön.  Pelastustoimen kiireelliset palvelut eivät tunnista kunta- tai aluerajoja vaan erilaisiin onnettomuuksiin hälytetään lähin ja tarkoituksenmukaisin pelastusresurssi myös jatkossa.

Kruunupyyn valmistelulla oma työryhmä

Valmistelu on käynnistynyt työryhmässä, johon kuluu Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia Soiten organisaatiosta, Kruunupyyn kunnanjohtaja,pelastustoimen edustaja sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen viranhaltijoita. 

Palveluiden siirtoa Soitelta ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta Pohjanmaan hyvinvointialueelle tullaan tekemässä tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden kesken ja myös väestöä otetaan mukaan keskusteluun. Valmistelutyöryhmä suunnittelee yhteistyöpäivää Kruunupyyssä talven tai kevään aikana koronatilanteesta riippuen. Päivän aikana muun muassa tutustutaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja tavataan sekä henkilöstöä. Tiivis keskusteluyhteys ja hyvä yhteistyö jo valmisteluaikana on edellytys sujuvalle muutokselle. Näin Kruunupyyn asukkaiden paikalliset palvelut toimivat jatkossakin hyvin.

Kruunupyyläinen, kerro meille millaiset palvelut sinä haluat!

Kruunupyyn asukkaille suunnattu kysely on avoinna 7.–20.2. Kyselyssä voit kertoa mielipiteesi nykyisistä palveluista ja kertoa toiveitasi tulevan suhteen.

Vastaa kyselyyn täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/FED2657C3F995A7A

Voit vastata kyselyyn paperilla myös Kruunupyyn terveysasemilla, Kruunupyyn kunnan virastotalolla sekä kirjastoissa.