Siirry sisältöön
Yleinen

Kuulutus: Aluevaalit 2022

Kuulutus: Aluevaalit 2022, valittavien valtuutettujen määrä ja ehdokashakemusten jättäminen Pohjanmaan hyvinvointialueella

Valittavien valtuutettujen määrä

Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen aluevaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16.00.

Ehdokashakemuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja omakätisesti allekirjoitettu. Vahvalla tunnistautumisella tehty sähköinen allekirjoitus hyväksytään.

Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita saa olla enintään valittavien valtuutettujen 1,25-kertainen määrä eli Pohjanmaan hyvinvointialueella 73.

Ehdokashakemuksen sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten sisällöstä säädetään vaalilain 143 h–143 k §:ssä. Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana muun muassa oikeusministeriön verkkosivuilta www.vaalit.fi.

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset kokouksessaan 20.12.2021. Vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä tai oikaistava yllämainittuja asiakirjoja viimeistään keskiviikkona 22.12.2021 ennen klo 16.00. Vaalilain 40 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ehdokkaan poistamisesta ja ehdokashakemusten peruutukset vaaliasiamiesten on toimitettava aluevaalilautakunnalle viimeistään torstaina 23.12.2021 ennen kello 12.00.

Ehdokashakemusten jättäminen

Aluevaalilautakunnan puolesta yllä mainitut asiakirjat otetaan vastaan seuraavasti:

Paikka ja käyntiosoite: Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa, X-rakennus 7. kerros

Ajankohdat: 7.–9.12. ja 13.–14.12. klo 8–11 ja 13–16.

Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa aluevaalilautakunnan sihteerille viimeistään 7.12.2021, puhelimitse: 040 649 2883 tai juha.post@vshp.fi.

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse osoitteella Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta, Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa.

Vaasa 8.11.2021

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta