Siirry sisältöön
  • 1) Ensisijaisesti henkilö itse kertoo lähiomaisilleen, että häntä hoidetaan hoito-osastolla ja kertoo myös hoitopaikan. Henkilö ja omaiset sopivat yhdessä keille muille kertovat asiasta.
  • 2) Henkilö sopii hoitavan yksikön henkilöstön kanssa, kenelle häntä koskevia tietoja voidaan luovuttaa.
  • 3) Jos henkilö ei ole itse kykenevä antamaan tietoa omaisille, ottaa hoitavan yksikön henkilökunta yhteyttä omaisiin. Siksi on tärkeää, että lähiomaisen yhteystiedot ovat ajan tasalla ja tarkastamme asian vastaanottokäyntien yhteydessä.

    Tieto yhteydenotosta omaisiin kirjoitetaan potilastietojärjestelmään, jolloin tieto siirtyy henkilön mukana, jos hänet siirretään toiselle osastolle.

Miksi puhelinvaihteemme ei luovuta tietoja?

Puhelinvaihteen työntekijät eivät näe potilastietoja potilastietojärjestelmistä. Vaihteen henkilöstö ei myöskään voi varmistua puhelimitse siitä, että potilaan sijaintia tiedustelevalla henkilöllä on oikeus tiedon saamiseen.