Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on perustettu kolme asiakasraatia, joiden tehtävänä on tuoda hyvinvointialueen toimintaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden näkemyksiä palveluista. Ne tuottavat uusia ideoita siitä, miten palveluita voitaisiin järjestää käyttäjäystävällisemmin. Asiakasraadit toimivat myös foorumina, jossa henkilökunnan edustajat voivat kysyä asiakkaiden mielipidettä palveluiden kehittämiseen tai arviointiin.

Asiakasraateja ovat:

Lasten, nuorten ja perheiden asiakasraadin jäsenet 2022

Asplund Annika
Eriksson Fanny
Jakobsson Marianne E
Kontiainen Anna-Leena
Nurmi Heidi
Nyman Katja
Nyman Linda
Närvä Outi
Salo Pia
Sjöskog Camilla

Lasten, nuorten ja perheiden asiakasraatityöryhmä:

Puheenjohtaja: sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström
Sihteeri: alueellinen palvelupäällikkö Åsa Nyberg-Sundqvist
Lääkärilinjan edustaja: Tarja Holm
Hoitotyön linjan edustaja: Susann Granholm
Sosiaalihuollon edustaja: Jussi Björninen

Työikäisten asiakasraadin jäsenet 2022

Granholm Johanna
Hagelberg Ritva
Kallio Sirpa
Lukkarila Sanni
Osmo Jarmo
Sillanpää-Söderqvist Teija
Strömsholm Eva-Maria
Söderudd Isa-Maria
Vainioniemi Tuija
Vesiluoma Terhi

Työikäisten asiakasraatityöryhmä:

Puheenjohtaja: sektorijohtaja Erkki Penttinen
Sihteeri: asiakaspalvelupäällikkö Sari West
Lääkärilinjan edustaja: Tanja Skuthälla
Hoitotyön linjan edustaja: Lisa Sundman
Sosiaalihuollon edustaja: Marja Mustonen

Ikäihmisten asiakasraadin jäsenet 2022

Ahlvik Bengt
Häyry-Korin Monica
Knuts Gun
Koski Kirsti
Lindholm Jari
Mäkinen Maija Loviisa
Nyby Eila
Nylund Mariann
Närvä Jorma
Peltomäki Pirjo
Perttola Jussi
Söderback Birgitta
Vieri Pertti Mikael

Ikäihmisten asiakasraatityöryhmä:

Puheenjohtaja: sektorijohtaja Pia Vähäkangas
Sihteeri: alueellinen palvelupäällikkö Tarja Koukkunen
Lääkärilinjan edustaja: Markus Råback
Hoitotyön linjan edustaja: Paula Olin
Sosiaalihuollon edustaja: Monika Björkqvist
Sote-uudistushankkeesta (ikäihmiset) edustaja: Johanna Björkman

Asiakasraatien jäsenet on valittu avoimella haulla. Valinnassa on pyritty huomioimaan mahdollisimman tasapuolisesti edustavuus suhteessa hyvinvointialueen väestöön, asiakasraatiin hakeneiden sukupuoli, asuinalue sekä kielellinen jakauma. Lisäksi valinnassa on painotettu positiivista kehittämismyönteisyyttä. Toivotaan, että asiakasraateihin hakeutuu erilaisia kulttuuritaustoja ja näkökulmia edustavia henkilöitä.

Asiakasraatien puheenjohtajina toimivat sektorijohtajat. Raadin jäsenten valinnasta vastaa asiakasraatityöryhmä, joka täydentää raadin kokoonpanoa tarpeen mukaan. Asiakasraatityöryhmän tarkoituksena on myös suunnitella ja tukea asiakasraadin toimintaa. Hyvinvointialueen hallitus vahvistaa jäsenmäärän ja nimeää jäsenet. Asiakasraati kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Asiakasraadin yhteisestä näkemyksestä kirjoitetaan julkilausuma.