Siirry sisältöön
Yleinen

Omaishoidon palkkiot säilyvät ennallaan loppuvuoden ajan

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä linjasi kokouksessaan keskiviikkona 5.10., että omaishoidon tuen kriteerit ja maksuluokat säilyvät aiemman päätöksen mukaisina vuoden 2022 loppuun saakka. Myöntämiskriteereihin ja maksuihin ei siis tule muutoksia enää tämän vuoden aikana. Asiaa tarkasteltiin uudelleen saatujen palautteiden perusteella, joissa oli ilmaistu tyytymättömyyttä maksujen yhdenmukaistamispäätöstä kohtaan. Omaishoidon maksut yhdenmukaistettiin hyvinvointialueella 1.9.2022 alkaen.

– Hyvinvointialue korostaa, että omaishoitajat nähdään tärkeinä omaisten tukijoina. Palkkioiden harmonisointi nosti monen omaishoitajan saamaa palkkiota, mutta se myös laski osan saamaa palkkiota. Palkkiot otettiin tarkasteltavaksi. Valmistelussa päädyttiin esittämään palkkioiden korotusta 1.1.2023 alkaen kahden hoitoisuusluokan osalta, kertoo sektorijohtaja Erkki Penttinen.

Vuoden 2023 omaishoidon palkkioista päättää aluehallitus tämän syksyn aikana. Omaishoidon palkkioiden kriteereitä ja maksuluokkia ollaan päivittämässä vuoden 2023 osalta.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.