Siirry sisältöön

Terapianavigaattori nuorille – Nuorten navi, on 13–19-vuotiaille suunnattu sähköinen ja helppokäyttöinen tuen- ja hoidontarpeen arviointimenetelmä.  Huoli voinnista on voinut herätä joko nuorella itsellään tai jollakulla muulla. Navigaattoria voidaan käyttää muun muassa kouluissa, ammattioppilaitoksissa, lukioissa ja keskitetyissä mielenterveysyksiköissä.  

Jos pohdit omaa jaksamistasi, psyykkistä hyvinvointiasi, haluaisit selkeämmän kuvan voinnistasi niin täytä ensin interventionavigaattori- nuorten navi.

Nuorten navi on helppokäyttöinen digitaalinen työkalu, joka auttaa: 

  • Arvioimaan nuoren hoidontarvetta 
  • Vähentämään arviointiin kuluvaa aikaa ja siihen liittyviä mekaanisia tehtäviä 
  • Tunnistamaan ne asiakkaat, jotka voi ohjata matalan kynnyksen psykososiaalisiin palveluihin 
  • Tunnistamaan ne asiakkaat, jotka vaativat tarkempaa arvioita ja/tai intensiivisempää hoitoa. 

Nuorten navin avulla ammattilainen pystyy helpommin ohjaamaan asiakkaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Nuorten navin täyttäminen on vapaaehtoista, mutta se nopeuttaa hoidon aloitusta. Nuorten navin avulla saadaan alustava arvio oirekuvastasi ja oikea hoitomuoto löytyy helpommin. 

Nuorten navissa on myös huoltajille oma osionsa. Ottamalla yhteyttä huoltajaan, saadaan äärimmäisen arvokasta tietoa nuoresta. Nuorten navi yhdistää sekä nuoren että huoltajan vastaukset ja vastauksia tarkennetaan vielä nuoren kanssa ensikäynnillä. Vanhemmat ja nuoret eivät näe toistensa vastauksia, mutta molemmat saavat omat koodit, jotka tulee säästää ja antaa ammattilaiselle. 

Navin täyttämiseen kuluu aikaa noin 15-30 min. Varaa itsellesi rauhallinen hetki ja vastaa kysymyksiin. Kysymykset kartoittavat hoitoon liittyviä tarpeita ja oireiden luonnetta. Kun olet täyttänyt lomakkeen, saat henkilökohtaisen koodin. Muista ottaa koodi talteen, jotta voit avata tuloksesi ammattilaisen kanssa.