Siirry sisältöön

Lapsen vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto on molemmilla vanhemmilla tai ainoastaan toisella vanhemmalla. Vanhempien on myös sovittava lapsen asumisesta ja siitä, miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Lapsen etua on aina pidettävä lähtökohtana näistä asioista sovittaessa. Tavoitteena on lapsen aseman ja yhteydenpidon turvaaminen molempiin vanhempiin. 

Palvelun kuvaus

Lastenvalvoja vahvistaa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen sekä tukee vanhempia sopimuksen aikaansaamisessa. 

Lastenvalvoja ei voi päättää asiaa vastoin vanhempien tahtoa tai velvoittaa toista vanhempaa suostumaan toisen vaatimuksiin. Sopimuksen sisällöstä päättävät vanhemmat yhdessä. Lastenvalvojan tehtävänä on neuvotella vanhempien kanssa valvoen lapsen edun toteutumista.  Lastenvalvojalla on jossain tilanteessa myös oikeus ja velvollisuus jättää vanhempien välillä syntynyt sopimus vahvistamatta.

Mikäli vanhemmat eivät suostu asioimaan lastenvalvojan luona yhtä aikaa tai toinen vanhempi ei halua osallistua tapaamisiin, arvioidaan, onko asioiminen lastenvalvojan luona mahdollista. Lastenvalvoja ei voi velvoittaa osapuolia tulemaan paikalle. Mikäli asioista sopiminen lastenvalvojan luona ei ole mahdollista, vanhemmat ohjataan saattamaan asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä lastenvalvojaan / perheoikeudellisten palvelujen henkilöstöön saadaksesi apua lapsen huoltoon, asumiseen ja elatukseen liittyvissä kysymyksissä.  

Käyntiosoite: Sosiaalitoimisto, Vöyrinkatu 46, 4. krs, Vaasa

Lastenvalvoja (puhelinaika ma-ti klo 9-10, ke-to klo 12:30-13:30, pe ei puhelinaikaa) puh. 040 483 9161, A-K nuorimman lapsen sukunimen mukaan
Lastenvalvoja (puhelinaika ma-ti klo 9-10, ke-to klo 12:30-13:30, pe ei puhelinaikaa) puh. 040 567 9603, L-R nuorimman lapsen sukunimen mukaan
Lastenvalvoja (puhelinaika ma-ti klo 9-10, ke-to klo 12:30-13:30, pe ei puhelinaikaa) puh. 040 483 6344, S-Ö nuorimman lapsen sukunimen mukaan

Sosiaalityöntekijä (puhelinaika ma-ti klo 9-10, ke-to klo 12:30-13:30, pe ei puhelinaikaa) puh. 040 571 2430, lapsen huolto- ja tapaamisasiat, olosuhdeselvitykset, adoptioasiat
Johtava sosiaalityöntekijä (puhelinaika ma-ti klo 9-10, ke-to klo 12:30-13:30, pe ei puhelinaikaa) puh. 040 179 3927
Palvelusihteeri soittopyynnöt ja ajanvarauspyynnöt lastenvalvojalle (ma-pe klo 9-15) puh. 040 486 1073

Käyntiosoite: Keskustie 4, Mustasaari
Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja puh. 06 218 4167 huolto- ja tapaamisasiat, elatusasiat

Käyntiosoite: Perheoikeudellisten asioiden yksikkö, Malmin sosiaali- ja terveyskeskus 
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie  1, Sisäänkäynti H, 1. krs 
PL 111, 68601 Pietarsaari 

Magdalena Abrams, lastenvalvoja, Adoptioneuvoja, ja johtava sosiaalityöntekijä
puhelinaika perjantaisin 10-11, magdalena.abrams@ovph.fi, puh. 040 805 1838
A-D, E-F ja L-M nuorimman lapsen sukunimen mukaan

Anette Laurén Fröjdö, lastenvalvoja,
puhelinaika tiistaisin klo 10 – 11, anette.laurenfrojdo@ovph.fi, puh. 040 805 1682 G-K, E-F ja L-M nuorimman lapsen sukunimen mukaan

Janina Häggblom-Östman, lastenvalvoja,
puhelinaika maanantaisin 10-11, janina.haggblom-ostman@ovph.fi, puh. 040 805 1837 N-Ö, E-F ja L-M nuorimman lapsen sukunimen mukaan.

Anette Ohlsson, palvelusihteeri puh. 040 805 1636

Minna Söderlund, palvelusihteeri puh. 040 805 1617

Käyntiosoite: Malminkatu 5, Maalahti
Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja puh. 040 650 8104 puhelinaika ma, ti, pe klo 9-10, to 12:30-13:30

Käyntiosoite: Närpiöntie 4, 64200 Närpiö

puhelinaika ma – ti klo. 9 – 10 ja to klo.12.30 – 13.30

Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja puh. 040 650 8104

Sosiaaliohjaaja puh. 050 444 0764