Siirry sisältöön

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia elämänlaatua, lievittää kipua ja muita oireita sekä huomioida potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, henkiset ja hengelliset tarpeet. Myös läheisten vointi ja jaksaminen otetaan huomioon.

Oireita lievittävä ja elämänlaatua tukeva hoito on hyvä aloittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, kun potilaalla on todettu parantumaton sairaus. Palliatiivisessa hoidossa työskennellään moniammatillisesti, tiiviissä yhteistyössä muun muassa kunnan, sairaanhoidon ja kolmannen sektorin erityisosaajien kanssa.

Elämän loppuvaiheen hoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe potilaan viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Oireita hoidetaan elämän loppuvaiheessa aktiivisesti antamalla muun muassa lääkehoitoa kipua, hengenahdistusta, pahoinvointia ja ahdistusta vastaan. Erityisen vaikeassa kärsimyksessä potilas voidaan toisinaan nukuttaa elämän viimeisiksi päiviksi. Omaisten läsnäolo ja heidän jaksamisensa tukeminen ovat tärkeä osa elämän loppuvaiheen hoitoa.

Palliatiivinen hoito toteutetaan tarpeiden, toiveiden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella kotona, terveyskeskuksen vuodeosastolla, palveluasumisessa tai sairaalaosastolla. Tavoitteena on, että potilas ja omaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja että heillä on mahdollisuus olla läsnä ja elää mahdollisimman täysiarvoista ja oireetonta arkea.

Perustason (A) palvelut turvaavat hoidon lähellä potilaan kotia. Tähän kuuluvat esimerkiksi kotihoito ja kotisairaanhoito, palveluasumisyksiköt ja vanhainkodit. Perustasoon kuuluu myös muita hoitoyksiköitä, joissa potilaita voidaan hoitaa elämän loppuun saakka, sekä sairaalan vuodeosastoja, joissa hoidetaan kuolevia potilaita mutta joissa elämän loppuvaiheen hoito ei ole osaston pääasiallista toimintaa.

Erityistasolla (B) elämän loppuvaiheen hoito on hoitoyksikön pääasiallista toimintaa ja henkilökunta on erikoistunut saattohoitoon. Erityistason hoitoon kuuluvat esimerkiksi kotisairaala ja saattohoitopaikat, palliatiivisen hoidon osastot, palliatiiviset poliklinikat sekä palliatiivinen konsultaatiotiimi.

Vaativan erityistason (C) palliatiivinen hoito on sijoitettu yliopistosairaaloihin ja vastaa erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon koordinoinnista sekä palliatiivisesta tutkimuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin?

Oikeus saada palliatiivista hoitoa ei ole riippuvainen iästä tai diagnoosista, vaan se on saatavilla kaikille parantumatonta ja etenevää sairautta sairastaville, joiden oireet heikentävät elämänlaatua tai jotka tarvitsevat lisätukea arjessaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi levinnyt syöpä, pitkälle edennyt sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, krooninen keuhkosairaus sekä etenevä neurologinen sairaus.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka vastaa hyvinvointialueella erityistason (B-tason) palliatiivisesta hoidosta ja kuuluu erikoissairaanhoidon alaisuuteen osana onkologian (syöpätautien) poliklinikkaa. Palliatiivinen poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa on vastaanottotoimintaa parantumatonta syöpää ja tietyissä tapauksissa muuta vaikeaa parantumatonta sairautta sairastaville. Palliatiivisen poliklinikan tehtävänä on koordinoida palliatiivista hoitoa, kun potilaan oireet tai tilanne vaativat palliatiivisen hoidon erityisosaamista. Poliklinikalla ei ole päivystystoimintaa.

Palliatiivisella poliklinikalla työskentelee palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistunut lääkäri sekä palliatiiviseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Käynnin aikana keskitytään sairauden aiheuttamien oireiden hoitoon. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan, ja hoidontarve arvioidaan. Ensimmäisellä käynnillä laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja tämän omaisten kanssa. Suunnitelmaa valvotaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.

Palliatiivisen hoidon jatko voidaan useimmiten järjestää potilaan kotikunnassa. Yhteydenpito potilaan omaan kuntaan on tärkeää, jotta potilaalle voidaan taata hänen tarvitsemansa apu asuinkunnassa. Tämä järjestetään palliatiivisen poliklinikan kautta. Palliatiivinen poliklinikka toimii ammattihenkilöiden tukena ja tarjoaa konsultaatiotukea erikoissairaanhoidolle ja perusterveydenhuollolle koko hyvinvointikuntayhtymän alueella.

Palliatiiviselle poliklinikalle vaaditaan lääkärin lähete.

Palliatiivinen sairaanhoitaja ja kotisairaala

Perusterveydenhuollon palliatiivista hoitoa koordinoi perusterveydenhuollon palliatiivinen sairaanhoitaja tai kotisairaala.

Kristiinankaupungissa, Kaskisissa, Närpiössä, Korsnäsissä, Maalahdessa, Mustasaaressa ja Vöyrillä palliatiivista kotisairaanhoitoa koordinoivat palliatiiviset sairaanhoitajat. Mikäli potilas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, palliatiivinen sairaanhoitaja voi järjestää vuodeosastopaikan oman kunnan vuodeosastolle. Palliatiivisen sairaanhoitajan palveluihin ei tarvita lähetettä, ja potilas tai omaiset voivat ottaa suoraan yhteyttä häneen.

Vaasassa, Mustasaaressa ja Laihialla palliatiivista kotisairaanhoitoa koordinoi palliatiivinen sairaanhoitaja ja kotisairaala. Mikäli potilas ei pysty olemaan kotona, hänelle järjestetään paikka ensi sijassa Vaasan kaupunginsairaalan palliatiiviselle osastolle 3. Kotisairaalaan ja osastolle 3 vaaditaan lähete lääkäriltä. Palliatiivisiin sairaanhoitajiin voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä.

Pietarsaaressa, Pedersöressä, Luodossa ja Uudessakaarlepyyssä Malmin sosiaali- ja terveyskeskuksen palliatiivinen poliklinikka vastaa palliatiivisen hoidon koordinoinnista. Malmin palliatiivisella poliklinikalla työskentelee palliatiiviseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Lääkärinvastaanotto tapahtuu yhteistyössä ja ulkoistettuna toimintana Vaasan keskussairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa. Palliatiivinen poliklinikka tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä Malmin päivä- ja kotisairaalan ja kotisairaanhoidon kanssa. Malmin palliatiiviselle poliklinikalle vaaditaan lääkärin lähete.

Yhteystiedot

Palliatiivinen poliklinikka, Q1

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa

Sairaanhoitaja:

Puhelinaika: ma-ke, pe klo. 8:30-9:00 ja 12:30-13:30, to klo. 12:30-13:30

Puhelin: 06 213 6933 tai 040 183 2250

Psykososiaalinen sairaanhoitaja:

Puhelinaika ma-ke klo. 8:30-9:00 ja 14:00-15:00, to klo. 14:00-15:00

Puhelin: 040 486 8904

Palliatiivinen sairaanhoitaja
Puhelin 050 5920 668

Palliatiivinen sairaanhoitaja, 050 5920 668

Palliatiivinen sairaanhoitaja, 050 5920 668

Palliatiivinen sairaanhoitaja, 050 5920 668

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Puhelin 044 727 1216 tai 044 424 9158

Kotisairaala keskinen

040 7415 950 / 040 534 5951

Palliatiivinen sairaanhoitaja
Puhelin 044 7277 324

Palliatiivinen poliklinikka
Puhelin 050 5436 331
Ma–to klo 8–16
Kolpintie 7
PL 111, 68601 Pietarsaari
Sisäänkäynti B, kerros 1

050 4431 081

044 3311 084, kaikkina päivinä klo 8–20

06 213 2255

040 708 5035