Siirry sisältöön

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia elämänlaatua, lievittää kipua ja muita oireita sekä huomioida potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, henkiset ja hengelliset tarpeet. Myös läheisten vointi ja jaksaminen otetaan huomioon.

Oireita lievittävä ja elämänlaatua tukeva hoito on hyvä aloittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, kun potilaalla on todettu parantumaton sairaus. Palliatiivisessa hoidossa työskennellään moniammatillisesti, tiiviissä yhteistyössä muun muassa kunnan, sairaanhoidon ja kolmannen sektorin erityisosaajien kanssa.

Elämän loppuvaiheen hoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe potilaan viimeisinä elinviikkoina tai -päivinä. Oireita hoidetaan elämän loppuvaiheessa aktiivisesti antamalla muun muassa lääkehoitoa kipua, hengenahdistusta, pahoinvointia ja ahdistusta vastaan. Erityisen vaikeassa kärsimyksessä potilas voidaan toisinaan nukuttaa elämän viimeisiksi päiviksi. Omaisten läsnäolo ja heidän jaksamisensa tukeminen ovat tärkeä osa elämän loppuvaiheen hoitoa.

Palliatiivinen hoito toteutetaan tarpeiden, toiveiden ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella kotona, terveyskeskuksen vuodeosastolla, palveluasumisessa tai sairaalaosastolla. Tavoitteena on, että potilas ja omaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja että heillä on mahdollisuus olla läsnä ja elää mahdollisimman täysiarvoista ja oireetonta arkea.

Perustason (A) palvelut turvaavat hoidon lähellä potilaan kotia. Tähän kuuluvat esimerkiksi kotihoito ja kotisairaanhoito, palveluasumisyksiköt ja vanhainkodit. Perustasoon kuuluu myös muita hoitoyksiköitä, joissa potilaita voidaan hoitaa elämän loppuun saakka, sekä sairaalan vuodeosastoja, joissa hoidetaan kuolevia potilaita mutta joissa elämän loppuvaiheen hoito ei ole osaston pääasiallista toimintaa.

Erityistasolla (B) elämän loppuvaiheen hoito on hoitoyksikön pääasiallista toimintaa ja henkilökunta on erikoistunut saattohoitoon. Erityistason hoitoon kuuluvat esimerkiksi kotisairaala ja saattohoitopaikat, palliatiivisen hoidon osastot, palliatiiviset poliklinikat sekä palliatiivinen konsultaatiotiimi.

Vaativan erityistason (C) palliatiivinen hoito on sijoitettu yliopistosairaaloihin ja vastaa erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon koordinoinnista sekä palliatiivisesta tutkimuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin?

Oikeus saada palliatiivista hoitoa ei ole riippuvainen iästä tai diagnoosista, vaan se on saatavilla kaikille parantumatonta ja etenevää sairautta sairastaville, joiden oireet heikentävät elämänlaatua tai jotka tarvitsevat lisätukea arjessaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi levinnyt syöpä, pitkälle edennyt sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta, krooninen keuhkosairaus sekä etenevä neurologinen sairaus.

Palliatiivinen keskus

Palliatiivinen keskus vastaa hyvinvointialueella erityistason (B-tason) palliatiivisesta hoidosta ja kuuluu erikoissairaanhoidon alaisuuteen osana onkologian (syöpätautien) poliklinikkaa. Palliatiivinen keskus on avohoitoyksikkö, jossa on vastaanottotoimintaa parantumatonta syöpää ja tietyissä tapauksissa muuta vaikeaa parantumatonta sairautta sairastaville. Palliatiivisen keskuksen tehtävänä on koordinoida palliatiivista hoitoa, kun potilaan oireet tai tilanne vaativat palliatiivisen hoidon erityisosaamista. Yksiköllä ei ole päivystystoimintaa.

Palliatiivisessa keskuksessa työskentelee palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistunut lääkäri, kliininen asiantuntijahoitaja, sairaanhoitaja sekä sairaanhoitaja, joka tarjoaa psykososiaalista tukea. Kaikki palliatiivisessa keskuksessa työskentelevät ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon.  Käynnin aikana keskitytään sairauden aiheuttamien oireiden hoitoon. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan, ja hoidontarve arvioidaan. Ensimmäisellä käynnillä laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja tämän omaisten kanssa. Suunnitelmaa valvotaan jatkuvasti ja päivitetään tarvittaessa.

Palliatiivisen hoidon jatko voidaan useimmiten järjestää potilaan kotikunnassa. Yhteydenpito potilaan omaan kuntaan on tärkeää, jotta potilaalle voidaan taata hänen tarvitsemansa apu asuinkunnassa. Tämä järjestetään palliatiivisen keskuksen kautta. Palliatiivinen keskus toimii ammattihenkilöiden tukena ja tarjoaa konsultaatiotukea erikoissairaanhoidolle ja perusterveydenhuollolle koko hyvinvointikuntayhtymän alueella.

Palliatiiviseen keskukseen vaaditaan lääkärin lähete.

Palliatiivinen sairaanhoitaja ja kotisairaala

Perusterveydenhuollon palliatiivista hoitoa koordinoi perusterveydenhuollon palliatiivinen sairaanhoitaja ja kotisairaala.

Mikäli potilas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa, on mahdollista järjestää vuodeosastopaikan tukiosastona toimivien yleislääketieteen osastoilta.

Kotisairaalaan vaaditaan lähete lääkäriltä.

Yhteystiedot

Palliatiivinen poliklinikka, S2

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa

Sairaanhoitaja:

Puhelinaika: ma-ke, pe klo. 8:30-9:00 ja 12:30-13:30, to klo. 12:30-13:30

Puhelin: 06 213 6933 tai 040 183 2250

Psykososiaalinen sairaanhoitaja:

Puhelinaika ma-to klo 14:00-14:30

Puhelin: 040 486 8904

Palliatiivinen sairaanhoitaja
Puhelin 050 5920 668

Kotisairaanhoito

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Puh. 050 5920 668

Kotisairaanhoito

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Puh: 050 5920 668

Kotisairaanhoito

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Puh: 050 5920 668

Kotisairaanhoito

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen sairaanhoitaja

Puhelin 044 727 1216 tai 044 424 9158

Kotisairaala

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen sairaanhoitaja
Puhelin 044 7277 324

Kotisairaala

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

Palliatiivinen poliklinikka
Puhelin 050 5436 331
Ma–to klo 8–16
Kolpintie 7
PL 111, 68601 Pietarsaari
Sisäänkäynti B, kerros 1

Kotisairaala

Kotisairaalan yhteystiedot saat kun sinusta tulee kotisairaalan potilas.

050 4431 081

044 3311 084, kaikkina päivinä klo 8–20

06 213 2255

040 708 5035