Siirry sisältöön

Kirurgian osastolla yksi hoidetaan pääasiassa ortopediaa ja traumatologiaa sekä plastiikka- ja yleiskirurgiaa ja tarjotaan erikoissairaanhoidon palveluita koko Pohjanmaan hyvinvointialueen väestölle. Yksikkö on akuutti päivystävä vuodeosasto ja potilaat tulevat osastolle joko suunniteltuun leikkaukseen, päivystyksen kautta tai muista sairaaloista. Toimintaa ohjaa kuntouttava ja potilaiden nopeaa toipumista edistävä työote.

Yksikkö on kirurgian vuodeosasto, jossa on ympärivuorokautinen toiminta. Keskimäärin 70 % toiminnasta on päivystyspainotteista ja 30 % suunniteltua leikkaustoimintaa. Ortopediassa ja traumatologiassa hoidetaan potilaita tekonivelleikkauksista erilaisiin luunmurtumiin. Plastiikka- ja yleiskirurgiassa hoidetaan rintasyöpäleikkauspotilaita, korjaavaa kirurgiaa sekä haavanhoitopotilaita. Myös muiden erikoisalan potilaita tulee osastolle tarpeen mukaan.

Osastolla työskennellään moniammatillisesti ja henkilökunta koostuu kunkin erikoisalan lääkäreistä, sairaanhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, sihteereistä sekä laitoshuoltajista. Yhteistyötä tehdään myös muiden ammattiryhmien kanssa tarpeen mukaan. Hoitohenkilökunta hoitaa potilaat yksilövastuista hoitoperiaatetta noudattaen.

Tavoitteena on laadukas hoito ja tyytyväiset potilaat. Ammattitaitoinen henkilökunta kannustaa potilaita omatoimisuuteen, takaa hoidon turvallisuuden ja huolehtii sen jatkuvuudesta. Potilasturvallisuuteen ja henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen panostamalla ylläpidetään laadukasta hoitoa. Potilaan tulee olla sitoutunut omaan kuntoutukseensa, mutta jatkohoidon kannalta myös omaisten tuki on ensiarvoisen tärkeää. Yli puolet potilaista lähtee leikkauksen jälkeen suoraan kotiin, osa jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Osastolle tullaan hoitoon joko suunnitellusti leikkauksen jälkeen tai päivystyspoliklinikan kautta. Potilaita voi tulla myös jatkohoitoon yliopistosairaaloista.

Potilaana voit saada lähetteen erikoislääkärin vastaanotolle terveyskeskuksesta, työterveydestä tai yksityissektorilta. Tämän jälkeen sinut kutsutaan kirurgian poliklinikalle erikoislääkärin arvioon. Kirurgian poliklinikan lääkäri laittaa sinut joko leikkausjonoon tai antaa kotihoito-ohjeet kuntoutusta varten. Saat tiedon leikkauksen ajankohdasta kirjeitse.

Yhteystiedot

Osaston kanslian puhelin 06 213 1652

Osastosihteeri 06 213 1651

Osastonhoitaja Johanna Sikkilä 0401871918

Osoite

Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Osasto sijaitsee H-talossa, A-siivessä

Sähköpostiosoite: orto@ovph.fi

Vierailuajat

Vierailuajat klo 13.00 – 19.00