Siirry sisältöön

Yhteydenotto

Voit tiedustella läheisesi vointia puhelimitse ympäri vuorokauden.

Osaston puhelinnumero on (06) 213 8001.

Annamme tietoja potilaasta vain lähiomaisille, muille annetaan tietoja ainoastaan potilaan luvalla. Toivomme omaisten valitsevan keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon teho- ja valvontaosastolle. Annamme yhteyshenkilölle suoranumeron potilaan omahoitajalle.

Osastomme toiminta pyritään järjestämään siten, että tutkimukset, hoidot, toimenpiteet ja lääkärien kierrot tehdään aamu- ja päiväaikaan. Vältäthän soittamista klo 7.30–10, jos mahdollista, sillä yritämme rauhoittaa tämä ajan hoitotoimenpiteille.

Omaisilla on tarvittaessa mahdollisuus keskustella potilaan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa arkisin virka-aikaan. Keskustelut sovitaan erikseen omahoitajan kautta. Tarvittaessa keskustelu voidaan käydä puhelimen välityksellä.

Vierailut

Vierailuaika osastollamme on klo 15 – 19.

Omaisten läsnäolo on toivottavaa, ja kannustamme läheisiä vierailemaan potilaan luona usein, mutta lyhyitä aikoja kerrallaan (n. 15 min), sillä potilaamme ovat usein hyvin sairaita ja väsyvät nopeasti. Vierailijoita voi olla kerrallaan kaksi tai kolme, eivätkä he saa sairastaa tarttuvia tauteja. Opastamme mielellämme käsihygieniassa sekä tarvittavien suojavaatteiden käytössä.

Toivomme, että vierailujen ajankohdasta keskustellaan etukäteen potilaan omahoitajan kanssa, näin pystymme suunnittelemaan potilaan hoidon paremmin. Vierailut muina aikoina ovat mahdollisia erikseen sovittuina.

Kun tulet vierailulle, käytä omaisille tarkoitettua ovea. Soita ovikelloa.  Oven avauduttua voit istua odottamaan omaisten odotustilaan.

Virka-aikana sihteeri ottaa sinut vastaan ja ohjaa potilaan luo. Hoitotoimenpiteet voivat joskus viivyttää vierailulle pääsyä, mutta haemme sinut läheisesi luokse heti, kun se on mahdollista. Pyydämme huomioimaan, että joskus voimme joutua pyytämään sinua poistumaan läheisesi viereltä toimenpiteiden ajaksi tai jos muiden potilaiden tila sitä vaatii.

Toivomme, että

  • desinfioit kätesi tullessasi ja lähtiessäsi infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Jos tarvitaan suojavaatteita, omahoitaja opastaa sinua niiden käytössä.
  • et vieraile osastolla, jos sinulla on nuhaa, yskää, kuumetta tai tarttuvia tulehduksia. Potilaamme ovat vakavasti sairaita, ja pyrimme suojelemaan heitä lisätartunnoilta.
  • laitat puhelimesi äänettömälle vierailusi ajaksi, ja keskityt läheisesi tukena olemiseen. Osastollamme saa käyttää matkapuhelimia, mutta joskus niiden käyttöä joudutaan rajoittamaan hoitolaitteiston vuoksi.
  • et tuo läheisellesi syötävää tai juotavaa ilman, että asiasta ilmoitetaan omahoitajalle. Hän seuraa jatkuvasti potilaan vuorokauden nestetasapainoa, ja hoito suunnitellaan sen mukaisesti.
  • huomioit meidän olevan tuoksuton osasto. Jätäthän ylimääräiset hajusteet pois, kun suunnittelet sairaalassa vierailua. Ethän tuo myöskään kukkia osastolle allergioiden vuoksi. Sen sijaan potilas ilahtuu varmasti lehdistä, musiikista, valokuvista tai muista muistoesineistä.
  • sovit omahoitajan kanssa, jos haluat valokuvata potilasta. Yleisesti osastolla on valokuvaus kielletty yksityisyydensuojan vuoksi.
  • kysyt meiltä kaikista mieltä askarruttavista asioista. Olemme täällä myös sinua varten.

Omaisen oma jaksaminen

Sinulla on mahdollisuus ruokailla sairaalassa ja yöpyä potilaskoti Vilmassa, joka sijaitsee sairaalan lähellä. Sairaalan läheisyydessä on myös kauppa. Lapsipotilaan vanhemmille yritämme järjestää mahdollisuuden olla mahdollisimman paljon lapsensa kanssa.

Mikäli haluat sinulla on mahdollisuus keskustella sairaalapapin, sosiaalityötekijän, psykologin tai potilasasiavastaavan kanssa.

Kysy lisätietoja henkilökunnalta.

Tehohoito on sairauksien ja onnettomuuksien yhteydessä kehittyneiden vakavien elintoimintahäiriöiden valvontaa ja hoitoa. Elintoimintahäiriöitä voivat olla muun muassa hengityksen, verenkierron ja nestetasapainon häiriöt, joita voidaan valvoa, tukea tai korvata esim. keinoilmatien avulla toteutettavilla hengityslaitehoidoilla, munuaiskorvaushoidoilla tai erikoislääkehoidoilla.

Tehostetun valvonnan potilaiden terveydentila on äkillisesti heikentynyt, ja he tarvitsevat jatkuvaa rytminseurantaa, tehostettua lääkehoitoa tai esimerkiksi ilman keinoilmatietä toteutettavaa hengityslaitehoitoa.

Osastollamme on 13 potilaspaikkaa, jotka ovat jaettu yhden tai kahden hengen huoneiksi. Kaikilla potilaspaikoilla on mahdollisuus samantasoiseen potilasvalvontaan. Osastollamme on yksi ali-/ylipaineistettu eristyshuone.

Osastollamme on kolme vastuulääkäriä, jotka toimivat yhteistyössä kaikkien erikoisalojen lääkäreiden kanssa tarpeen mukaisesti. Hoitohenkilöstöön kuuluu 47 sairaanhoitajaa. Lisäksi henkilökuntaamme kuuluvat kaksi lähihoitajaa tai muun vastaavan koulutuksen saanutta henkilöä, kaksi sihteeriä sekä neljä laitoshuoltajaa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös fysioterapeuttien, puheterapeutin, sydänhoitajan sekä päivystävän psykiatrisen hoitajan kanssa.

Meillä on käytössä vuorokohtainen omahoitajajärjestelmä. Työhömme kuuluu myös ennaltaehkäisevä hoitotyö sekä hyvä saattohoito. Hoitoa toteuttaa ammattitaitoinen henkilökunta apunaan nykyaikainen hoitolaitteisto sekä laaja moniammatillinen työryhmä.

Keskimääräinen hoitoaika on lyhyt, yleensä vain muutama vuorokausi. Hoitojakson pituus voi kuitenkin vaihdella muutamasta tunnista moneen kuukauteen.

Keskimääräinen hoitoaika on lyhyt, yleensä vain muutama vuorokausi. Hoitojakson pituus voi kuitenkin vaihdella muutamasta tunnista moneen kuukauteen.

Osastoltamme potilaat siirtyvät jatkohoitoon vointinsa mukaisesti joko yliopistosairaaloihin, erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, perusterveydenhuollon vuodeosastoille, muihin terveydenhuollon laitoksiin tai kotiin.

Tehohoitojakson jälkeinen toipumisprosessi kestää pitkään ja siihen liittyy usein fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Yleisin fyysinen ongelma tehohoidossa olleilla potilailla on vaikea yleinen heikkous ja väsymys. Psyykkisiä ongelmia aiheuttaa yleensä se, että potilaat eivät muista tehohoidosta juuri mitään.

Kirjoitamme päiväkirjaa potilaille

Kirjoitamme päiväkirjaa potilaille, jotka ovat tehohoidossa pidempään kuin kolme vuorokautta. Päiväkirjan sisältö keskittyy potilaaseen.

Päiväkirjamerkintöjä tehdään päivittäin potilaan voinnista ja siitä miten hoito etenee, ja mahdolliset vastoinkäymisetkin kirjataan. Päiväkirjassa kuvaillaan potilasta ympäröivää hoitoympäristöä, eri apuvälineitä kuten hengityslaitetta, dialyysikonetta, tippalaskinta ja kaikkea muuta potilaan hoidossa tarvittavaa varustusta. Päiväkirjassa käytetään jokapäiväistä kieltä eikä mielellään lääketieteellisiä termejä. Valokuviakin voidaan ottaa, jotta potilas saa paremman kuvan ajastaan teho- ja valvontaosastolla.

Päiväkirja on henkilökohtainen ja seuraa potilasta suljetussa kuoressa jatkohoito-osastolle. Mikäli potilaalla on kysyttävää tai mietteitä päiväkirjan sisällön suhteen, hän voi olla yhteydessä meihin. Päiväkirjassa on osastonhoitajan puhelinnumero.

Yhteystiedot

Kanslia 06 213 8001

Apulaisosastonhoitaja Catharina Alanko

Apulaisylilääkäri Leena Huhti

Apulaisylilääkäri Raku Hautamäki

Johtava lääkäri Taneli Väyrynen

Osastonhoitaja Anna Cederholm 040 183 6698 (klo. 8-15)

Ylilääkäri Simo-Pekka Koivisto

Ylihoitaja Saija Seppelin

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ovph.fi

Yhteystiedot

Sijainti F0

Puhelin 06 213 8001

Vierailuika klo 15-19, muina aikoina erikseen sovittuina.