Siirry sisältöön
Yleinen

Sinustako varatyösuojeluvaltuutettu?

Pohjanmaan hyvinvointialue toimittaa varatyösuojeluvaltuutettujen täydennysvaalit. Vaalitapa on suora enemmistövaali. Työsuojelun toimikausi loppuu 31.12.2025.

Ehdokasasetteluaika 23.2.-11.3.2024. Ehdokkaaksi voi asettua vakinainen tai määräaikainen työntekijä tai viranhaltija. Ehdokasasettelun ulkopuolella ovat päätoimiset esihenkilöt, työnantajan edustajat eli ylin johto.

Varavaltuutetuksi ehdolle asettuvien on syytä muistaa, että työsuojeluvaltuutetun tilapäisen esteen aikana varavaltuutettu hoitaa ne tehtävät, joita ei voida siirtää myöhemmäksi. Jos työsuojeluvaltuutetun palvelussuhde päättyy tai hän eroaa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kesken toimikauden, ensimmäisestä varavaltuutetusta tulee työsuojeluvaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja toisesta varavaltuutetusta tulee ensimmäinen varavaltuutettu. Varatyösuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua työsuojelukoulutuksiin 10 päivää vuodessa.

Työsuojeluvaltuutetun rooli

 • Edustaa kaikkia alueensa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä/viranhaltijoita – ei vain tietyn järjestön jäseniä
 • Asiantuntijarooli, ei edunvalvoja
 • Tehtävänä yhdessä työnantajan kanssa edistää turvallisia ja terveellisiä työoloja
 • Vaitiolovelvollisuus edustettaviensa asioista
 • Voi osallistua myös välittömässä yhteistoiminnassa olevien asioiden käsittelyyn työntekijän tukena, esimiehen pyynnöstä tai muuten tarvittaessa
 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät on määritelty Työsuojelun valvontalain 31 §:ssä

Ehdokkaat lähettävät esittelyn itsestään kahdella kielellä sekä kuvan tsv.vaalitoimikunta@ovph.fi 11.3.2024 mennessä. Ehdokasasettelu julkaistaan organisaation intrassa ja www-sivuilla 18.3.2024.

Sähköinen äänestys järjestetään 10.-23.4.2024. Äänestysoikeus on henkilökunnalla ja päätoimisilla esihenkilöillä. Äänestysoikeutta ei ole työnantajan edustajilla eli ylimmällä johdolla.

Vaalitulos ilmoitetaan vahvistamisen jälkeen valituksi tulleille ja julkistetaan organisaation intrassa ja www-sivuilla 24.4.2024.

Varatyösuojeluvaltuutettuja haetaan seuraaville työpisteille/toimialueille:

Ann-Britt Rantamäki 100%

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Kim Stenvik 100%

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Satu Lindstöm 60% (Mustasaari)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Tuulikki Aspholm 100% (Vaasan kaupunki ja Laihian kotihoito)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Sari Ala-Heikkilä 100% (Vaasan keskussairaala)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Jarmo Hällmark 100% (Vaasan keskussairaala)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Mats Bergvik 20% (Maalahti)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Carola Antfolk 20% (Närpiö ja Kaskinen)

 1. vara puuttuu
 2. vara puuttuu

Anneli Ålgars 20% (Kristiinankaupunki)

2. vara puuttuu

Birgitta Alfthan 20% (Korsnäs)

2. vara puuttuu

Huomioithan että valitun ehdokkaan on kuljettava omin kuluin työsuojeluvaltuutetun työpisteelle. Valitse vain se vaihtoehtoehto, mikä sinulle on mahdollista. Voit kysyä lisätietoja työsuojeluvaltuutetulta, jonka varaksi olet hakemassa.

Vaalitoimikunnan yhteystiedot kysymyksiä ja ehdokasilmoituksen lähettämistä varten: tsv.vaalitoimikunta@ovph.fi