Siirry sisältöön
Yleinen

THL:n raportti Pohjanmaan sote-palvelujen järjestämisestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on julkaissut raportin Pohjanmaan sote-palvelujen järjestämisestä. THL arvioi sote-pal­velujen järjestämistä vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valtakunnallisesti, sosiaali- ja tervey­denhuollon yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain.

Alueet saavat itse määritellä erityisteemat, joihin arvioinnissa ja raportissa keskitytään yleisen toimintaa ja taloutta käsittelevän tarkastelun lisäksi. Nyt julkaistun vuoden 2020 Pohjanmaan raportin erityisteemat olivat Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen sekä Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen.

Raportti tuotetaan päätöksenteon tueksi ja asiantuntija-arviolla on merkittävä asema myös ministeriöiden ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvot­teluissa, joissa tarkastellaan alueiden järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteuttamista.

Raportissa nousivat esiin muun muassa yhteisten toimintamallien puute, tarve kehittää palvelujen välistä integraatiota sekä strategista ohjausta. Näihin haasteisiin on ryhdytty vastaamaan jo Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelussa ja työ jatkuu edelleen, kun toiminta käynnistyy virallisesti 1.1.2022.

Voit tutustua koko raporttiin THL:n verkkosivuilla.