Siirry sisältöön

Pohjanmaan KATI-hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologioiden aiempaa laajemman hyödyntämisen hyvinvointialueen kotihoidon palvelussa. Pohjanmaan KATI-hankkeessa arvioidaan ja otetaan käyttöön erilaisia teknologioita, joilla parannetaan kotihoidon asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta ja tuetaan itsenäistä kotona-asumista.

Hankeaika: 1.1.2022 – 30.4.2023

Hankkeen tila: Päättynyt 

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen rahoitus: 300 000 euroa

Kumppani: VideoVisit Oy, Tiera Oy, Atea Finland Oy

Avainsanat: Hyvinvointiteknologia, terveysteknologia, digitalisaatio, kotihoito, etähoiva

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Anniina Lehtimäki, anniina.lehtimaki@ovph.fi

Lue lisää hankkeen sisällöstä: KATI-ohjelma (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille)

Loppuraportti on luettavissa Innokylästä.