Siirry sisältöön

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on työikäiset osatyökykyiset työttömät.

Tavoitteena on oppia tunnistamaan osatyökykyisten työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet nykyistä varhaisemmin, edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä sekä työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeessa pilotoidaan yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden, asiakkaiden sekä ammattilaisten ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on muodostaa asiakkaista ja asiakastyön ammattihenkilöistä koostuva moniammatillinen työkykyä tukeva työryhmä.

Hankeaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Hankkeen tila: Päättynyt

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen rahoitus: 600 000 euroa

Hankkeen toteuttajat: Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, TYP- työ Vaasassa, TE-toimisto, Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Pohjanmaan yhdistykset ry, TT-Botnia Oy, yrityksiä alueelta, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).

Avainsanat: Osatyökykyisyys, työllistyminen, monialainen

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Minna Strömmer,
minna.strommer@ovph.fi +358 40 357 6279 

Lisämateriaalia: Innokylä

Lue lisää hankkeen sisällöstä: Työkykyohjelma