Siirry sisältöön

Hankkeen ensimmäinen osa-alue on hyvinvointiteknologia. Ikäihmisille, jotka hakevat kotihoita, mutta jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä,  voidaan tarjota tukipalveluita hyvinvointiteknologisten ratkaisujen muodossa. Hankkeessa parhaillaan pilotoidaan teknisiä ratkaisuja kuten Menumat, Medimi ja Alvar-palvelu.

Kokeilun tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja iäkkäälle väestölle itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja näin pyrkiä siirtämään kotihoidon tarvetta.

Menumat on suomalainen yritys, joka tarjoaa ruokapalvelua pakaste-annoksina. Asiakas saa pakastimesta ja kiertoilmauunista koostuvan laitteen. Valittu ruoka-annos otetaan pakastimesta ja kuumennetaan kiertoilauunissa. Laite ohjaa puheella. Menumat tarjoaa laajan valikoiman ruoka-annoksia ja ottaa huomioon yleisimmät ruokavaliot. Ruoka-annokset koostuvat pääosin suomalaisista raaka-aineista ja ne suunnitellaan nykyisten ikäihmisten ravitsemussuositusten mukaisesti. TulKOTI-hankkeessa tarjoamme iäkkäille ihmisille mahdollisuuden kokeilla toisenlaista ruokapalvelua perinteisen ateriapalvelun sijaan.  Menumatin etuna on, että asiakas voi olla itsenäisempi ja syödä haluamaansa aikaan.

Lisää tietoa löytyy osotteesta Ruokapalvelu ikäihmisille, jossa pakastetut ruoka-annokset.

Lääkerobotti Medimi

Medimi®Smart on lääkerobotti, joka muistuttaa, kun on aika ottaa lääke. Laite on vaihtoehto lääkkeen otolle dosetista ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden olla itsenäisempi arjessa, vaikka hänellä olisi esim muistisairaus. Medimi®Smartin täyttää terveydenhuollon ammattilainen tai apteekkihenkilökunta.  Se voidaan integroida terveydenhuoltojärjestelmään. Laite ilmoittaa, jos asiakas ei ole ottanut lääkkeitään. Medimi toimii tällä hekellä vain ruotsiksi. Kokeilut suoritetaan tällä hetkellä Maalahdessa ja Uudessakaarlepyyssä.

Lisää tietoa löytyy osotteesta Lääkerobotti jossa annosjärjestelmä jakaa tarvittaessa otettavia lääkkeitä.

Alvar-palvelu

Alvar-palvelu tarjoaa etähoitoa sekä toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä ohjelmia. Hoitokeskustelut ja – ohjelmat toteutetaan videopuheluin  kuvapuhelimeen/tablettiin. Asiakas osallistuu videopuheluihin kotoa käsin, eikä käynnistäminen vaadi teknistä osaamista. On myös mahdollista saada yhteys, jonka kautta asiakas ja omaiset voivat olla yhteydessä toisiinsa.

TulKOTI-hankkeessa pyrimme myös varmistamaan, että hyvinvointialueemme kaikilla alueilla on mahdollisuus kokeilla hyväksi todettuja käytäntöjä, myös niillä alueilla, joissa Alvarin käyttö ei vielä ole toiminnassa.  Teemme yhteistyötä Prima Botnia- hankkeen kanssa Alvar-palvelun toteuttamiseksi koko hyvinvointialueella.

Lisää tietoa löytyy osotteesta Etäviriketoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja Etäviriketoiminnan laajentaminen yhteistyössä Alvar-palvelun kanssa.

Sähkölukko

Sähkölukko on avaimeton lukkojärjestelmä, joka on digitaalinen ja turvallinen ratkaisu. Kotihoidon henkilökunta pystyy kätevästi aukaista asiakkaan oven, ilman että tarvitsee käsitellä ja kantaa mukana useita eri avaimia, mikä säästää turhilta ajomatkoilta ja säästää aikaa.

Oven sisäpuolella oleva nuppi oin korvattu perinteisellä moottorilukolla, kun taas oven ulkopuolella ei näy minkäänlaista eroa. Hoitohenkilökunta voi avata lukon mobiilisovelluksella (bluetooth), kun asukas voi itse avata oven normaalisti avaimella ja kahvalla.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: Sähkölukon kokeilu Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Apuvälineluettelo

Hankkeen puitteissa rakennamme luettelon erilaisista teknoligiaratkaisuista, joista voi olla apua kotona asuville ikäihmisille. Luettelon tarkoituksena on antaa selkeästi vinkkejä siitä, mitä teknologioita sinä voit  yksityishenkilönä hankkia. Luomme yhteistyössä palveluohjauksen kanssa toimintamallin hyvinvointialueen teknologisilleratkaisuille.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: Hjälpmedelskatalog med fokus på teknologiska hjälpmedel för hemmaboende äldre.

Teknologiasalkkuja

TulKOTI-hankkeessa luodaan teknologiasalkkuja, jotka sijoitetaan koko hyvinvointialueelle. Näiden salkkujen tavoitteena on kerätä yhteen teknisiä apuvälineitä, jotka edistävät ikäihmisten turvallista kotona asumista. Nämä apuvälineet ovat sellaisia, joita ikäihmiset tai heidän omaiset voivat itse hankkia, jos ovat kiinnostuneita kokeilemaan teknologiaa. Teknologian esittelyn avulla toivomme, että kynnys sen käyttöön laskee ja että ikäihmiset tulevat tietoisiksi tarjolla olevista teknologisista mahdollisuuksista.

Teknologiasalkkujen sisältämät apuvälineet ovat henkilökunnan käytettävissä koulutustarkoituksiin tai esiteltäväksi ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Esimerkkejä teknologioista mukana ovat turvarannekkeet, älydosetti lääkemuistuttaja, turvarannekkeet GPS-toiminnolla, ovivahtijärjestelmä, hämärässä aktivoituvat tai sisäänrakennetulla liiketunnistimella varustetut valot sekä kodin paloturvallisuuteen liittyvää tekniikkaa

Lisätietoa löytyy ositteesta: Teknologiasalkku.

Kotona asuvien ikäihmisten paloturvallisuus

Kotona asuvien ikäihmisten paloturvallisuuteen projekti on keskittynyt luomalla tarkastuslistan, jota käytetään kotihoidossa uusien kotihoidon asiakkaiden kohdalla. Tarkastuslista toimii työkaluna kotihoidolle, ja sen  avulla voidaan tunnistaa paloturvallisuus riskejä ikääntyneiden kotona asuvien kohdalla sekä antaa suosituksia toimenpiteistä.

Paloturvallisuuskoulutus järjestetään yhteistyössä TulKOTI-hankkeen ja ÖVPH:n asiantuntijoiden kanssa. Luento on suunnattu hoitohenkilökunnalle, jotka työskentelevät ikääntyneiden parissa,  kuten kotihoito, kotisairaanhoito, kuntoutus, muistineuvonta, palveluohjaus, geriatriset asiantuntijat sekä ensihoito jne. 27.11 järjestetään paloturvallisuuttaa koskeva luento Ruotsiksi ja 29.11 Suomeksi. Luennoista tehdään tallenne, joka on jatkossa saatavilla hyvinvointialueen henkilökunnalle.

Lisätietoa löytyy osoitteesta: Paloturvallisuus kotona asuville ikäihmisille.