Siirry sisältöön

Hankkeen ensimmäinen osa-alue on hyvinvointiteknologia. Ikäihmisille, jotka hakevat kotihoita, mutta jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä,  voidaan tarjota tukipalveluita hyvinvointiteknologisten ratkaisujen muodossa. Hankkeessa parhaillaan pilotoidaan teknisiä ratkaisuja kuten Menumat, Medimi ja Alvar-palvelu.

Menumat

Menumat on suomalainen yritys, joka tarjoaa ruokapalvelua pakaste-annoksina. Asiakas saa pakastimesta ja kiertoilmauunista koostuvan laitteen. Valittu ruoka-annos otetaan pakastimesta ja kuumennetaan kiertoilauunissa. Laite ohjaa puheella. Menumat tarjoaa laajan valikoiman ruoka-annoksia ja ottaa huomioon yleisimmät ruokavaliot. Ruoka-annokset koostuvat pääosin suomalaisista raaka-aineista ja ne suunnitellaan nykyisten ikäihmisten ravitsemussuositusten mukaisesti. TulKOTI-hankkeessa tarjoamme iäkkäille ihmisille mahdollisuuden kokeilla toisenlaista ruokapalvelua perinteisen ateriapalvelun sijaan.  Menumatin etuna on, että asiakas voi olla itsenäisempi ja syödä haluamaansa aikaan.

Lääkerobotti Medimi

Medimi®Smart on lääkerobotti, joka muistuttaa, kun on aika ottaa lääke. Laite on vaihtoehto lääkkeen otolle dosetista ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden olla itsenäisempi arjessa, vaikka hänellä olisi esim muistisairaus. Medimi®Smartin täyttää terveydenhuollon ammattilainen tai apteekkihenkilökunta.  Se voidaan integroida terveydenhuoltojärjestelmään. Laite ilmoittaa, jos asiakas ei ole ottanut lääkkeitään. Medimi toimii tällä hekellä vain ruotsiksi. Kokeilut suoritetaan tällä hetkellä Maalahdessa ja Uudessakaarlepyyssä.

Alvar-palvelu

Alvar-palvelu tarjoaa etähoitoa sekä toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä ohjelmia. Hoitokeskustelut ja – ohjelmat toteutetaan videopuheluin  kuvapuhelimeen/tablettiin. Asiakas osallistuu videopuheluihin kotoa käsin, eikä käynnistäminen vaadi teknistä osaamista. On myös mahdollista saada yhteys, jonka kautta asiakas ja omaiset voivat olla yhteydessä toisiinsa. TulKOTI-hankkeessa pyrimme myös varmistamaan, että hyvinvointialueemme kaikilla alueilla on mahdollisuus kokeilla hyväksi todettuja käytäntöjä, myös niillä alueilla, joissa Alvarin käyttö ei vielä ole toiminnassa.  Teemme yhteistyötä Prima Botnia- hankkeen kanssa Alvar-palvelun toteuttamiseksi koko hyvinvointialueella.

Apuvälineluettelo

Kokeilun tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja iäkkäälle väestölle itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja näin pyrkiä siirtämään kotihoidon tarvetta.

Hankkeen puitteissa rakennamme luettelon erilaisista teknoligiaratkaisuista, joista voi olla apua kotona asuville ikäihmisille. Luettelon tarkoituksena on antaa selkeästi vinkkejä siitä, mitä teknologioita sinä voit  yksityishenkilönä hankkia ja mitä teknologioita tarjotaan hyvinvointialueen kautta. Luomme yhteistyössä palveluohjauksen kanssa toimintamallin hyvinvointialueen teknologisilleratkaisuille.

Lisää tietoa