Siirry sisältöön

Tämä osa-alue käsittelee laadun varmistamista kotihoidossa. Kansallinen tavoite on, että iäkkät henkilöt pystyvät asumaan kotona turvalliseti pidempään ja että heille tarjotaan niitä palveluita, joita he tarvitsevat voidakseen jatkaa kotona asumista. Kotona asuville ikäihmisille tarjottavien palveluiden on myös vastattava ikäihmisten tarpeita.

RAI-instrumentti

Lakiuudistus ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- j aterveyspalveluista velvoittaa vuodesta 2023 alkaen käyttämään RAI (Resident Assessment Instrument) arviointityökalua ikäihmisten toimintakykyä arvioitaessa. RAI-instrumentillä on hankkessa keskeinen osa. Instrumentin avulla voidaan seurata erilaisia laatuindikaattoreita ja konkreettisesti mittaamaan ja seuraamaan kotihoidon laatua.

Digitaalinen kyselylomake

Tulkoti-hanke on suunnitellut digitaalisen kyselylomakeen, jonka avulla asiakaspalautteita kerätään kotihoidon asiakkailta. Asiakaspalautteiden keräys tapahtuu kotihoidon käyntien yhteydessä. Koihoidon asiakkaat saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeilla asiakaspalautteiden antamista digitaalisesti. Kyselylomake koskee asiakkaisen kokemuksia kotihoidon palvelusta ja palvelun laadusta.
Kotihoidon asiakkailla ei tarvitse olla entuudestaan digiosaamista voidakseen vastata digitaaliseen kyselyyn. Kotihoidon henkilökunta ottaa laitteen (tabelttitietokoneen) mukaan kotikäynnille ja auttavat asiakasta laitteen käytössä. Kyselyn vastausvaihtoehtoina toimivat hymiöt, joista asiakas valitsee sen, joka parhaiten vastaa hänen mielipidettään.

Digikyselyä on kevään 2023 aikana testattu Pedersöressä ja Luodossa. Kokeilun tarkoituksena oli ennen kaikkea kerätä asiakaspalautteita kotihoidon asiakkailta, mutta myös testata, miten palautteiden kerääminen toimii digitaalisesti. Kokeilu sujui kokonaisuudessaan hyvin ja nyt kyselyä laajennetaan vähitellen koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Vuoden 2023 aikana omaiset ja kotihoidon henkilökunta pääsevät myös antamaan palautetta kokemuksistaan palvelun laadusta. Tämä palaute kerätään myös digitaalisesti.

Tavoitteenamme hankkeessa on luoda Pohjanmaan kotihoidolle turvallisen laadun toimintamalli, hyödyntämällä kotihoidon RAI-instumentin tietoja hoidon arvioinnissa ja asiakaspalutteita. Toimintamalli toimii työkaluna paikallisille esimiehille ja henkilökunnalle parantaakseen asiakkaille tarjottavan palvelun laatua tulevaisuudessa.

Lisää tietoa