Siirry sisältöön

TulKOTI-hankkeessa (Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2021-2023)  suunnitellaan Pohjanmaan hyvinvointialueen opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamalli pilotoitiin kaudella 10/2022 – 05/2023 Vaasan Kotihoidon alueella 4. Toimintamalli oteteaan käyttöön syksyll 2023.

Toimintamalli koostuu kolmesta osasta:

  • Ammattienvälinen koulutus – Eri ammattiryhmien opiskelijat saavat viikottaisin opiskelijapalaverin kautta mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään ja oppia toistensa ammatillisista rooleista harjoittelujakson aikana.
  • Vertaisoppiminen – Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä pareittain toisen opiskelijan kanssa samasta ammattiryhmästä harjoittelujakson aikana oppiakseen toisiltaan.
  • Opiskelijaohjaus etäyhteydellä – Opiskelijat saavat mahdollisuuden tehdä omia kotikäyntejä, joita ohjaaja seuraa videoyhteydellä. Virtuaalinen ohjaus tapahtuu VideoVisitit palvelun kautta.

 
 Nämä kolme menetelmää yhdessä johtavat siihen, että opiskelijoilla on harjoittelujakson aikana mahdollisuus harjoitella kommunikaatio- ja yhteistyötaitojaan, työskennellä ryhmissä ja pareittain sekä osallistua enemmän asiakastapaamisiin kotikäyntien aikana.

Tämän lisäksi perushoidon raportointijärjestelmää ollaan muodostamassa yhdessä STEPPI-hankkeen kanssa.

Lisää tietoa