Siirry sisältöön

Kohderyhmänä tiedolla johtamisessa on kotihoidon esihenkilöt ja johto. Kotihoidon johtajille ja esihenkilöille otetaan käyttöön työväline, jonka avulla pystytään seuraamaan ja arvioimaan henkilöstön työajan kohdentumista, asiakasaikoja ja yhdistää näitä tietoja asiakasrakenteeseen. Työvälineeseen rakennetaan mittaristo, jonka avulla saadaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa kotihoidon päivittäisen johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Tarkoituksena työvälineellä on edistää kotihoidon henkilöstöresurssien saatavuutta ja tarkoituksenmukaista resurssien ohjautumista asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.  Työvälineen avulla pystytään myös tekemään vertailuja muihin alueisiin ja sitä voidaan käyttää myös toiminnan kehittämisen tukena.

Kotihoidon kehittämisen käynnistäminen vaatii, että kotihoidon nykytila on kuvattu ja kehittämiskohteet sekä vahvuudet on tunnistettu. Kotihoidon nykytila-analyysi on tilattu NHG (Nordic Healthcare Group). Se kattaa viisi johtamisen näkökulmaa ja yli 30 mittaria. Nykytila-analyysin avulla saadaan kattava kuva hyvinvointialueen kotihoidon tilanteesta, voidaan tunnistaa kehitysalueita, vertailla alueita keskenään ja jaetaan parhaita käytänteitä toisen alueiden kesken.

Tiedolla johtamisen osa-alueeseen kuuluu myös esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen. Esihenkilöitä koulutetaan tiedolla johtamiseen sekä RAI-tiedolla johtamiseen. Lisäksi kotihoidon esihenkilöt ja johto osallistuvat lean koulutussarjaan, jonka tavoitteena on implementoida lean-työkaluja ja johtamista kotihoidon kentälle. Leanin tavoitteena on yksinkertaistaa toimintoja, jättää turhia vaiheita pois ja pyrkiä poistamaan mahdollisia hukkatekijöitä työstä.

Lisää tietoa