Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen johto

Hyvinvointialueen johdon yhteystiedot löytyvät täältä.

Resurssijohtajat

Resurssijohtajat ovat vastuussa oman vastuualueensa riittävästä henkilöstöstä ja henkilöstön osaamisesta. Käytännön toiminta on toimialajohtajien vastuulla. 

Peter Nieminen
johtajaylilääkäri
Marjo Orava
johtajaylihoitaja
Carina Nåhls
sosiaalijohtaja
Tero Mäki
pelastusjohtaja
Linda Jakobsson-Pada
hallintojohtaja

Asiakas- ja resurssikeskus

Asiakas- ja palveluohjaukseen kuuluvat asiakaspalvelukeskus (hoidon tarpeen arviointi), puhelinvaihde, palvelupiste, ikäihmisten sosiaalipalvelut ja sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen toiminnat.

Satu Hautamäki
toimialajohtaja, asiakas- ja resurssikeskus
Karolina Lönnberg
palveluohjauksen ylilääkäri
Berit Kivimäki
ikäihmisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Ann-Christin Sundsten
sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö
Tuija Hirvelä
palvelupäällikkö
Arja Tuomaala
muutosjohtaja/ylihoitaja

Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyskeskukseen kuuluvat perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten sosiaalityö ja erikoissairaanhoidon vastaanotot Pietarsaaressa ja Vaasassa.

Sofia Svartsjö
toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskukset
Peter Riddar
perusterveydenhuolto, johtava lääkäri
Britt-Mari Bjon
alueylilääkäri, pohjoinen alue
Annika Lehmusvuo
alueylilääkäri, Vaasa-Laihia
Tom Lövdahl
alueylilääkäri, keskinen-eteläinen alue
Camilla Mäkinen
ylihoitaja, sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut
Susann Granlund
ylihoitaja, lapsi- ja perhepalvelut, neuvolat ja kouluterveydenhuolto
Lisa Sundman
ylihoitaja, erikoissairaanhoidon avopalvelut
Hanna Kangasmaa
johtava hammaslääkäri
Anne Hägglund
ylihammaslääkäri, pohjoinen alue
Katri Palo
ylihammaslääkäri, Vaasa-Laihia
Ulrica Pada
ylihammaslääkäri, keskinen-eteläinen alue
Virpi Kortemäki
aikuissosiaalityön päällikkö
Siv Kola
lastensuojelun päällikkö
Anette Hakala
lapsi ja perhesosiaalityön päällikkö
Carola Lindén
lasten ja perheiden palvelujen päällikkö
Christian Kantola
johtava lääkäri, medisiininen toiminta, erikoissairaanhoito
Tanja Skuthälla
johtava lääkäri, operatiivinen toiminta, erikoissairaanhoito

Lapsi- ja perhepalvelut

Äitiys- ja ehkäisyneuvolat

Yvonne Sundström
vastaava terveydenhoitaja, pohjoinen alue, Vöyri, Mustasaari
Marjaana Carlsson
osastonhoitaja, keskinen-eteläinen alue

Lastenneuvolat

Katarina Palo
vastaava terveydenhoitaja, pohjoinen alue
Annika Eklund
osastonhoitaja, keskinen-eteläinen alue
Maria Arvila
osastonhoitaja, Vaasa-Laihia

Kouluterveydenhuolto

Diana Hagman
osastonhoitaja
Maria Drifell
osastonhoitaja, keskinen-eteläinen alue
Tuulia Saukko
osastonhoitaja, Vaasa-Laihia,

Toisen asteen opiskeluterveydenhuolto

Gun Grangärd
osastonhoitaja

Lastentautien poliklinikka ja lastenneurologian yksikkö

Leena Nåhls
osastonhoitaja

Erikoissairaanhoidon avopalvelut SoTe-keskus

Kirsi Vaaranmaa
tilapäinen koordinoiva osastonhoitaja
Mari Westerback
tilapäinen osastonhoitaja, sisätautien poliklinikka
Eva Lerstrand
tilapäinen osastonhoitaja, keuhkopoliklinikka
Sanna Vierimaa
tilapäinen koordinoiva osastonhoitaja
Johanna Salo
tilapäinen osastonhoitaja, kirurgian poliklinikka
Ann-Sofie Björkqvist-Onnela
tilapäinen osastonhoitaja, skopiayksikkö
Ulla-Maija Kolvanki
koordinoiva osastonhoitaja
Mia Hjerpe
tilapäinen osastonhoitaja, ihotautipoliklinikka
Erika Blindheim
tilapäinen osastonhoitaja, päiväkirurgia silmät
Ann-Catrine Olson
tilapäinen osastonhoitaja, korva-nenä-kurkku poliklinikka
Pia-Maria Haglund
koordinoiva osastonhoitaja, Pietarsaari
Jennie Strömberg
tilapäinen osastonhoitaja

Perusterveydenhuolto avopalvelu

Pirjo Pitkäkangas
koordinoiva osastonhoitaja
Marlene Vägar
osastonhoitaja, Vaasan terveysasema
Tiina Verto
osastonhoitaja, Laihia-Vähäkyrö terveysasemat
Carina Kainberg
osastonhoitaja, Kruunupyy
Marlene Widner
osastonhoitaja, Pietarsaari
Camilla Björklund
osastonhoitaja, Uusikaarlepyy
Anne Hämäläinen
osastonhoitaja, Mustasaari, Maalahti-Korsnäs
Linda Ahlroos
osastonhoitaja, Närpiö
Ulla Hellsten
Kaskisten vastaava
Tuula Kultalahti
Kristiinankaupunki / Pihlajalinna
Gunilla Nyman-Klavus
osastonhoitaja, diabetesyksikkö Pohjanmaalla
Annika Tetrault
koordinoiva osastonhoitaja, ikäihmisten terveyspalvelut, ilmainen hoitotarvikejakelu

Koti- ja asumispalvelut

Toimialaan kuuluvat asumispalvelut sekä kotiin annettavat palvelut. Näitä ovat esimerkiksi tukipalvelut, kuten ruokapalvelut, turvapuhelimet ja muu kotona käytettävä teknologia, kuljetuspalvelut, yli 65-vuotiaiden omaishoito ja ikäihmisten päivätoiminta.

Tony Pellfolk
toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut
Marketta Koskela
ylihoitaja, asumispalvelut
Paula Olin
ylihoitaja, kotiin annettavat palvelut
Monika Björkqvist
koti- ja asumispalvelujen päällikkö

Kuntoutus

Kuntoutuksen toimialaan kuuluvat avokuntoutus sekä vammaispalvelut. 1.1.2023 toimintansa aloitti tuki- ja osaamiskeskus. Kårkullan ja Eskoon erityishuollon palvelut tulivat tuolloin osaksi kuntoutuksen toimialaa.

Annica Sundberg
toimialajohtaja, kuntoutus
Liselotte Lund-Enholm
tuki- ja osaamiskeskuksen päällikkö
Heidi Kotanen
kuntoutuksen ylihoitaja

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoito ja asumispalvelut sekä hoito-osastot.

Kosti Hyvärinen
toimialajohtaja, psykososiaaliset palvelut
Marja Mustonen
mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö
Tanja Jaakola
ylihoitaja, erikoissairaanhoidon palvelut

Sairaalapalvelut

Sairaalapalveluihin kuuluvat akuuttisairaala, hoito-osastot, diagnostiikan ja tukitoimintojen palvelut sekä ensihoito.

Christian Palmberg
toimialajohtaja, sairaalapalvelut

Akuuttisairaala

Christian Kantola
johtava lääkäri, medisiininen toiminta, erikoissairaanhoito
Tanja Skuthälla
johtava lääkäri, operatiivinen toiminta, erikoissairaanhoito
Taneli Väyrynen
johtava lääkäri, päivystys ja ambulanssipalvelut
Saija Seppelin
ylihoitaja, akuuttisairaala
Lisa Sundman
ylihoitaja, erikoissairaanhoidon avopalvelut

Hoito-osastot

Christian Kantola
johtava lääkäri, medisiininen toiminta, erikoissairaanhoito
Peter Riddar
perusterveydenhuolto, johtava lääkäri
Markus Råback
johtava lääkäri, geriatria
Tanja Skuthälla
johtava lääkäri, operatiivinen toiminta, erikoissairaanhoito
Birgitta Ivars
ylihoitaja, lastenosasto ja synnytykset ja naistentaudit
Johanna Syrén
ylihoitaja, erikoissairaanhoidon hoito-osastot
Lis-Marie Vikman
ylihoitaja, yleislääketieteen hoito-osastot ja kotisairaala

Diagnostiikka ja tukipalvelut

Reijo Autio
johtava lääkäri, diagnostiikka ja tukipalvelut
Birgitta Ivars
ylihoitaja, lastenosasto ja synnytykset ja naistentaudit

Pelastuslaitos

Pelastuslaitos vastaa pelastustehtävistä erilaisissa palo- ja onnettomuustilanteissa sekä erilaisista neuvonta-, valvonta- ja ennaltaehkäisevistä palveluista.

Tero Mäki
pelastusjohtaja
Krister Fogelberg
pelastuspäällikkö
Päivystävä palotarkastaja

Arkisin klo 9-11 ja 12-15
palotarkastaja@ovph.fi

Päivystävä palomestari

palomestari@ovph.fi