Siirry sisältöön

Jotta muutos olisi Kruunupyyn asukkaille mahdollisimman sujuva, ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet valmistelleet palelujen siirtoa yhdessä.

Tutut terveydenhuollon ammattilaiset apunasi

Kruunupyyn kunnan alueen perusterveydenhuollon palvelut, kotihoito ja asumispalvelut jatkuvat ennallaan. 1.1.2023 Kruunupyyssä on edelleen kolme terveysasemaa: Alavetelin, Teerijärven ja Kruunupyyn terveysasemat ja niillä työskentelee pääosin sama henkilöstö kuin tällä hetkellä. Tämä koskee myös neuvoloita sekä suun terveydenhuoltoa.

Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus tapahtuvat jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakaspalvelukeskuksen kautta, mutta puheluun vastaa Kruunupyyssä paikallinen henkilökunta. Vanhat puhelinnumerot toimivat siirtymäkauden ajan.

Sosiaalihuollon palvelut siirtyvät lähemmäs

Osa Kruunupyyn asukkaiden sosiaalihuollon palveluista on tällä hetkellä tarjottu Kokkolassa. Pohjanmaan hyvinvointialue rekrytoi parhaillaan lisää henkilökuntaa, sillä tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon sosiaalihuollon palveluita Kruunupyyssä lähellä asukkaita. Palvelut tuotetaan jatkossa Kruunupyyssä ja Pietarsaaressa.

Akuutissa tilanteessa apu läheltä

Akuutissa tilanteessa, iltaisin ja viikonloppuisin Kruunupyyn asukkaat voivat jatkossakin hakeutua yhteispäivystykseen tai lastenpäivystyksen palveluihin Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan.

Soittaessa numeroon 112 apuun saapuu edelleen lähinnä oleva yksikkö riippumatta hyvinvointialuerajoista. Kruunupyyn nykyiset pelastuslaitoksen asemat jatkavat toimintaansa ja palvelevat jatkossakin yli hyvinvointialueiden rajojen.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Kruunupyyn asukkailla, kuten kaikilla suomalaisilla, on oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Kruunupyyn asukas voi siis halutessaan vaihtaa hoitopaikkansa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että kaikki perusterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat muun muassa avosairaanhoito, lasten- ja äitiysneuvola ja suun terveydenhuolto, siirtyvät toisen hyvinvointialueen vastuulle.

Jos vaihtaa hoitopaikan pois Kruunupyystä, ei voi siis esimerkiksi käydä hammaslääkärillä Kokkolassa, mutta edelleen terveyskeskuslääkärillä Kruunupyyn terveyskeskuksessa.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikasta voi keskustella aina lähetteen tekevän lääkärin kanssa.
Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

Yhteistyösopimus on hyväksytty

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita koskevasta yhteistyöstä on vahvistettu marraskuussa. Sopimuksessa määritellään, mitä palveluita Pohjanmaan asukkaat voivat käyttää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuelta. Hyvinvointialueiden välinen sopimus arvioidaan valtuustokausittain.

Tiedotamme enemmän muutoksista yhteydenottotavoissa, palveluihin hakeutumisessa ja sähköisissä palveluissa tällä sivulla. Verkkosivuiltamme löydät ajantasaisen tiedon Kruunupyyn kunnan asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Päivitämme listaa, kun tiedot tarkentuvat.

 • Kruunupyyn kunnassa palvelevat terveysasemat Alavetelissä, Teerijärvellä ja Kruunupyyssä ja myös niiden aukioloajat pysyvät samoina. Samat tutut ammattilaiset ovat sinua vastassa myös tammikuussa ja palvelevat sekä suomeksi että ruotsiksi.
 • Hoidontarpeen arviointi sekä ajanvaraus hoitajan ja lääkärin vastaanotolle tehdään asiakaspalvelukeskuksen kautta numerosta 06 218 9000. Asiakaspalvelukeskus on avoinna arkisin klo 8-16. Myös tutut numerot Kruunupyyn (040 806 5700), Alavetelin (040 806 5900) ja Teerijärven (040 806 5800) terveysasemille ovat edelleen käytössä. Puheluihin vastaa sama henkilökunta riippumatta soittaako asiakaspalvelukeskukseen vai terveysaseman suoraan numeroon.
 • Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi: 06 218 9100
 • Virka-ajan ulkopuolella kiireellisen hoidontarpeen arvioinnin saa puhelinnumerosta 116117. Soita tähän numeroon aina ennen kuin lähdet päivystykseen.
 • Pohjanmaan hyvinvointialueen keskitetyn puhelinvaihteen numero on 06 218 1111. Puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 7-17.
 • Ikäihmisten palveluohjaus Helmi palvelee Pietarsaaressa, osoitteessa Runeberginkatu 9. Palveluohjeuksen numero on 06 786 2660.
 • Mikäli tarvitset tulkkausta muulle kuin suomen tai ruotsin kielelle, tulkkauspalvelut tilataan MicoBotnian tulkkaus- ja käännöspalvelujen kautta.

 • Perusterveydenhuollon palvelut löytyvät samoilta terveysasemilta kuin aiemmin, Alavetelissä, Teerijärvellä ja Kruunupyyssä. Aukioloajat ovat edelleen klo 8-16.
 • Päivystystoiminta jatkuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteispäivystyksessä.
 • Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin terveyskeskusten laboratorioiden toiminta siirtyy Fimlabille vuoden 2023 alusta. Toimipisteet pysyvät samoina, mutta ajanvaraus 2.1.2023 alkaen tehtäviin laboratoriotutkimuksiin tehdään Fimlabin Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta. Kun saavut Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin laboratorioihin, ilmoittautuminen tehdään 2.1.2023 alkaen itseilmoittautumisautomaatilla, näyttämällä Kela-korttia.
 • Reseptien uudistamispyynnöt pitää osoittaa 1.1.2023 lähtien OmaKannassa omalle terveysasemallesi. Jos olet vaihtanut terveysasemaa, varmista, että reseptisi lähtee uusittavaksi oikeaan paikkaan, kun teet uusimispyynnön OmaKannassa tai asioidessasi apteekissa. Sinun tulee tehdä reseptien uudistamispyynnöt keskiviikkoon 28.12.2022 klo 14.00 mennessä, jotta lääkäri ehtii uudistaa reseptisi ennen 1.1.2023.
 • Kruunupyyn terveydenhuollon palveluiden potilastietojärjestelmä vaihtuu, minkä vuoksi sähköset palvelut, kuten sähköinen ajanvaraus ja sähköinen esitietojen ja terveystietojen täyttäminen ei ole toistaiseksi mahdollista. Ajanvaraukset hoidetaan puhelimitse asiakaspalvelukeskuksen kautta. Saat hoitoosi liittyvät esitieto- ja terveystietolomakkeet sinua hoitavalta henkilökunnalta.
 • Sosiaalihuollon palveluja järjestetään sekä Kruunupyyssä että Pietarsaaressa.
 • Aikuisten sosiaalihuollon palveluiden tarpeen arviointi puh. 044 403 8573
 • Lasten ja perheiden sosiaalihuollon palveluiden tarpeen arviointi puh. 040 8051726
 • Hoitotarvikkeiden jakelua selvitetään parhaillaan. Hoitotarvikejakelun yhteyshenkilöt löytyvät jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Tavoitteena on, että tarvikkeiden jakelu jatkuu samalla tavalla kuin aiemmin.
 • Äitiysneuvolan palvelut pysyvät muuten ennallaan, mutta raskausajan ultraäänitutkimukset tehdään Pietarsaaressa Malmin sairaalassa.

 • Fysioterapiaa saa edelleen sosiaali- ja terveysasemalla Kruunupyyssä
 • Apuvälinelainaamon toiminta jatkuu Kruunupyyn sosiaali- ja terveysasemalla, ja välineet tulevat Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Asiakkaat saavat jatkaa apuvälineiden ja lääkerobottien käyttöä, jotka heillä on tällä hetkellä käytössään. Turvapuhelimet vaihdetaan uusiin ennen vuodenvaihdetta. Lisätietoja voi kysyä suoraan henkilökunnalta.
 • Regnbågenin ja Solgårdenin (asumisyksikkö, päivätoiminta ja tuettu työtoiminta) toiminta jatkuu ennallaan ja vammaispalveluihin kuuluvien asumispalveluiden toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Solgården-yksikön nimi muuttuu Solsidaniksi.
 • Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä on jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yhteyshenkilönä toimii Mia Sundkvist, joka auttaa vammaispalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Puh. 040 353 6057, tiistaisin ja torstaisin klo. 09.00-12.00.
 • Myönnetyt palvelut, kuten esimerkiksi kuljetuspalvelut, henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat, iltapäivähoito sekä hoito loma-aikoina jatkuvat vuodenvaihteen yli Keski-Pohjanmaan sopimusten mukaisesti.
 • Palveluseteleillä hankittu kuntoutus siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelusetelijärjestelmään, mutta tämä ei vaikuta palveluun.
 • Kaksikielinen osaamiskeskus aloittaa toimintansa tammikuussa 2023 ja vastaa kuntoutussuunnitelmien päivittämisestä, kun se tulee ajankohtaiseksi.
 • Vammaispalveluihin oikeutettujen taksinvälityskeskus muuttuu. Matkojen välityskeskuksena toimii Vaasan Ulataksi Oy, lisätietoa verkkosivuilta www.taksivaasa.fi

 • Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjotaan terveyskeskusten vastaanotolla. Kiireetöntä hoitoa ja palveluita on saatavilla paikallisesti Kruunupyyssä tai Pietarsaaren vastaanotolla.
 • Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden asiakkaat saavat jatkaa heille osoitetuissa Keski-Pohjanmaan asumispalveluissa maksusitoumuksella.
 • Erikoissairaanhoidon asiakkaat, joilla on hoitokontakti Keski-Pohjanmaan psykiatrian palveluihin, jatkavat Keski-Pohjanmaan asiakkaina Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Keski-Pohjanmaan sopimuksella.
 • Kruunupyyhyn perustetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto.

 • Päivystyspotilaat hoidetaan edelleen lähimmässä sairaalassa.
 • Laboratoriotoiminta jatkuu Kruunupyyssä.
 • Suunniteltu erikoissairaanhoito järjestetään ensisijaisesti Pohjanmaan hyvinvointialueella. Erikoissairaanhoidon hoitopaikasta voi keskustella aina lähetteen tekevän lääkärin kanssa.
 • Röntgenin palvelut, kuten seulontamammografiat, röntgentutkimukset ja luuntiheysmittaukset tehdään Pietarsaaressa
 • Jatkossa myös kruunupyyläisillä on mahdollisuus kotisairaalan ja syöpähoitajan palveluihin.
 • Pietarsaaressa on yleislääketieteen hoito-osasto, jossa hoidetaan myös Kruunupyyn potilaita.

 • Koti- ja asumispalvelut jatkuvat samassa laajuudessa 1.1.2023 eli Kruunupyyssä sijaitsevat asumisyksiköt jatkavat toimintaansa ja muualla sijaitsevissa yksiköissä asuvat kruunupyyläiset saavat asua edelleen samassa paikassa.
 • Kotihoito, tukipalvelut ja ikäihmisten päivätoiminta jatkavat kuten ennenkin.
 • Kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidon, asumispalveluiden ja kyytipalveluiden kriteerit tullaan yhdenmukaistamaan sosiaalihuoltolain mukaisiksi.
 • Asiakasmaksuihin, palkkioihin ja palvelusetelien soveltamisohjeisiin voi tulla muutoksia, kun näitä yhtenäistetään.

 • Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy siirtyvät Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Nykyiset paloasemat sekä sopimuspalokuntalaiset jatkavat toimintaansa kuten ennenkin.
 • Hätätilanteessa, kuten sairaskohtauksen, tulipalon tai kolarin sattuessa, apuun tulee edelleen yksikkö, joka on lähinnä tapahtumapaikkaa kunta- ja hyvinvointialuerajoista riippumatta.
 • Palotarkastajan palveluista sekä erilaisista lupa- ja valvonta-asioista vastaavat Pohjanmaan pelastuslaitoksen viranomaiset Pohjanmaan hyvinvointialueelta.