Siirry sisältöön

Kuntayhtymän tehtäviin kuluu perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen järjestäminen 13 jäsenkunnan asukkaille. Jäsenkunnat ovat seuraavat:

 • Kristiinankaupunki
 • Kaskinen
 • Närpiö
 • Korsnäs (Korsnäsin kunta järjestää sosiaalihuollon)
 • Maalahti
 • Mustasaari
 • Laihia
 • Vaasa
 • Vöyri
 • Pedersöre
 • Uusikaarlepyy
 • Pietarsaari
 • Luoto

Kuntayhtymän tehtävä on kuvailtu tarkemmin perussopimuksessa (3 §):

Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon ja huolehtii siltä osin sairaanhoitopiirin lakisääteisistä velvoitteista.

Kuntayhtymä voi niille jäsenkunnille, jotka niin päättävät, lisäksi järjestää lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueen väestölle siltä osin kuin kunnat ovat siirtäneet Kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Kuntayhtymä voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse, sopimalla niistä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta, palvelusetelien avulla tai muulla laissa hyväksytyllä tavalla.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa tukevia palveluita taikka olla omistajana tai jäsenenä yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tavoitteita.

Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle taholle.
Kuntayhtymä voi järjestää erityishuollon, työterveyshuollon ja pelastustoimen palveluita siltä osin kuin jäsenkunnat ovat siirtäneet Kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta.