Siirry sisältöön

Pohjanmaan hyvinvointialueella kaikki laillistetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä lääkehoitoon koulutetut nimikesuojatut ammattihenkilöt jotka osallistuvat työssään lääkehoidon toteuttamiseen varmistavat lääkehoito-osaamisensa.

Yhtenäisellä lupakäytännöllä varmistetaan henkilöstön ammattipätevyyden vaatima lääkehoidon osaaminen ja edistetään asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua koko Pohjanmaan hyvinvointialueella.

LOVe- on verkko-oppimisympäristössä toteutettava lääkehoidon osaamisen varmistamisen kokonaisuus, joka sisältää teoriaa, tehtäviä ja tentit. Lisäksi suoritetaan käytännön näytöt, joilla osaaminen varmistetaan.

Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe)- osioiden suorittamisen lisäksi prosessiin kuuluu:

 • Käytännön näyttöjen antaminen
 • Lääkehoidon perehdytyksen läpikäyminen
 • Lääkehoidon ohjeistuksiin perehtyminen
 • Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen Pohjanmaan hyvinvointialueella -oppaaseen perehtyminen (tekeillä)
 • Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma
 • Peruslääkevalikoima
 • Lääkehoidon osaaminen verkossa koulutus suoritetaan Moodle verkko-oppimisympäristössä

Lääkelupa on voimassa viisi vuotta allekirjoittamisesta, työntekijän on itse huolehdittava voimassa olevasta luvasta. Luvan uusinta tulee aloittaa ajoissa, ettei viiden (5) vuoden määräaika uusinnalle umpeudu.

LOVe sisältää seuraavat osiot:

 • LOP- Lääkehoidon osaamisen perusteet
 • PKV- Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
 • IV- Suonensisäinen lääke- ja nestehoito
 • RTG IV- Röntgenhoitajien syventävä IV-koulutus
 • ABO- Verensiirto
 • KIPU 1 ja 2- Kivun lääkehoito
 • ROKOTUS
 • Psyk 1 ja 2- Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito
 • LAS- Lasten lääkehoito
 • GER 1 ja 2- Ikääntyneiden lääkehoito
 • SuuLOP- Lääkkeet suun terveydenhuollossa
 • MiniLOP- Lääkehoidon osaamisen perusteet potilas-, lääke-, tai antoreittikohtaista lääkelupaa varten

Pohjanmaan hyvinvointialueella työskenteleville on määritelty lääkehoitokoulutuksen toimiala ja ammattiryhmäkohtaiset osallistumisvelvollisuudet. Jokaisen yksikön lääkehoitosuunnitelmasta tulee ilmi vaadittavat osiot. Suoritettavat osiot voi tarkistaa yksikön esihenkilöltä.

Moodle

Moodle ohjelmassa pääset lukemaan LOVe:n eri osioita. Tarvitset kurssiavaimen, että pääset eri kursseihin sisään Moodlessa. Saat kurssiavaimen yksikön esihenkilöltä. (Kurssiavainta ei saa luovuttaa muille).

Ilmoittautuminen LOVe tenttiin:

Tulevat työntekeijät, joilla ei vielä ole @ovph sähköpostiosoitetta voivat ilmoittautua itse tenttiin koulutuskalenterin kautta. Kaikkien paikkakuntien tenttejä ei välttämättä kuitenkaan löydy koulutuskalenterista. Jos et löydä tenttiä paikkakunnaltasi, ole yhteydessä tulevaan esihenkilöösi.

Opiskelijat voivat myös harjoittelun aikana käydä suorittamassa vaadittavat LOVe tentit, jos se ei ole ollut mahdollista koulussa.

Käytännön näytöt

Lääkelupaan kuuluu myös käytännönosaamisen varmistaminen. Suoritettavat näytöt määräytyvät työyksikön ja koulutuksen mukaan. Yksikössä vaadittavat näytöt on kirjattuna yksikön lääkehoitosuunnitelmaan.

Sijaiseksi tulevat hoitotyön opiskelijat voivat aloittaa jo viimeisen harjoittelun aikana antamaan näyttöjä ennen töiden alkamista. Tämä kuitenkin edellyttää, että opiskelija on suorittanut koulussa vaadittavat lääkehoidon kurssit.

Suoritetut näytöt kirjataan näyttölomakkeeseen, jos yksikössä ei ole vielä käytössä digilovea. Näyttölomakkeen saat yksikön esihenkilöltä.

Yhteystiedot

Eeva-Kaisa Liukkonen
Hoitotyön asiantuntija
040 620 3974

Linda Styris
Turvallisuuskoordinaattori
040 662 1752

Laura Kallio-Kujala
LOVe-koordinaattori
040 139 4693

Ulrika Granholm-Beijar
Hr-asiantuntija
040 619 4435

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ovph.fi