Siirry sisältöön
Yleinen

Tule mukaan monikulttuurisuusraatiin!

Oletko sinä kiinnostunut ideoimaan Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden kehittämistä monikulttuurisuusraadissa?

Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Pohjanmaan hyvinvointialue kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Asiakasraadit voivat vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja palveluihin asiakaslähtöisesti monin tavoin.

Raadin tarkoituksena on asiakkaiden kokemustiedon käyttöönottaminen palvelujen kehittämiseksi. Asiakasraati ottaa kantaa konkreettisiin palveluihin liittyviin asioihin sekä erilaisiin toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Asiakasraati ei voi ottaa kantaa lääketieteellisiin päätöksiin tai yksittäisiä henkilöitä koskeviin palveluihin. Kokouksissa käsitellään ja työstetään ehdotuksia ja suosituksia ajankohtaisiin palveluja koskeviin kehittämiskysymyksiin.

Keskustelusta kirjoitetaan julkilausuma, jonka raati hyväksyy. Julkilausuma annetaan tiedoksi kyseistä palvelua kehittävälle työryhmälle ja hyvinvointialueen johdolle hyödynnettäväksi suunnittelussa ja toimeenpanossa. Julkilausumat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt perustaa myös monikulttuurisuusraadin alueelle maahan muuttaneille ja ulkomaalaistaustaisille henkilöille, jotka ovat

  • itse muuttaneet Suomeen tai  
  • joiden vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen tai
  • toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla.

Tästä raadista käytetään nimitystä monikulttuurisuusraati (hallintosääntö 33§/asiakasraadit). Raatiin valitaan 10-15 jäsentä ja sen toiminta-aika on 1.6.2023 – 31.5.2025. Kokouspalkkio on 60€/kokous, ja matkakulut korvataan.

Toivomme monikulttuurisuusraatiin maahan muuttaneita ja ulkomaalaistaustaisista ihmisiä, jotka edustavat erilaisia näkökulmia. Yhteisenä tavoitteenamme on kehittää positiivisessa hengessä parempia ja alueellisesti yhdenvertaisia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.

Tavoitteenamme on löytää asiakasraati, joka edustaa iän, sukupuolen, asuinalueen, kulttuuri- ja kielitaustan puolesta mahdollisimman monipuolisesti hyvinvointialueen asukkaita. Haemme jäseniksi kehittämismyönteisiä, ruotsin tai suomen kieltä vähintään kohtuullisesti ymmärtäviä henkilöitä. Asiakasraadissa puhutaan suomea ja ruotsia.

Koska haluamme kuulla asiakasraadeissa nimenomaan asiakkaiden näkemyksiä, emme valitse asiakasraadin jäseneksi Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä tai hyvinvointialueen luottamushenkilöiksi valittuja henkilöitä.

Onko ulkomaalaistaustaisten eri kulttuureja edustavien asiakas- tai potilasryhmien palveluiden kehittäminen sinulle tärkeää? Kerro itsestäsi sekä ajatuksistasi potilaan/asiakkaan asemasta ja sen kehittämisestä vapaamuotoisessa hakemuksessa. Kerro, miksi haluaisit mukaan monikulttuurisuusraatiin.

Lähetä hakemuksesi yhteystietoineen viimeistään 18.6.2023.

Voit täyttää hakemuksesi webropol-linkin kautta

tai osoittaa hakemuksen:

Monikulttuurisuusraadin sihteeri  Marjo Hannu-Jama
marjo.hannu-jama@ovph.fi,   +358401365972 
Postiosoite:
Marjo Hannu-Jama
SonetBotnia osaamiskeskus/Pohjanmaan hyvinvointialue
Kaupungintalo/Senaatinkatu 1 B
65100 Vaasa