Siirry sisältöön
Yleinen

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalle vihreää valoa hallituksilta


Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus sekä itsehallinnollisen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelivät kokouksissaan maanantaina 16.5. uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (ASPO) hankintaa. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus päätti esittää asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen aloitusta kuntayhtymän valtuustolle. Aluehallitus puolestaan sitoutui kuntayhtymän päätökseen ja tekee aikanaan kilpailutuspäätöksen, joka koskee vuonna 2023 alkavaa toimintaa.

Kilpailutus vie kohti yhtenäistä järjestelmää

Tällä hetkellä Pohjanmaan hyvinvointialueella on käytössä kuusi erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Pirstaleinen järjestelmäkenttä on ammattilaisille haastava toimintaympäristö, joka on teknisesti vaikea hallinnoida eikä ole kustannustehokas.

Tavoitteena on kehittää uutta järjestelmää hyödyntäen yhteiset kaksikieliset palvelu- ja hoitoprosessit alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon, sosiaalihuollon ja erityishuollon toimijoiden kanssa. Digitaalisilla ratkaisuilla tavoitellaan toiminnan tehostamista, seurantaa ja analysointia koko alueen näkökulmasta.

– Tämä kehitysprojekti on iso satsaus ammattilaistemme työvälineisiin, mutta tämä tehdään yhtä lailla asiakkaitamme ja potilaitamme varten. Ammattilaisilla täytyy olla ajantasainen tieto asiakkaasta tai potilaasta, jolloin hoito ja palvelu voidaan tuottaa sujuvasti ja turvallisesti, sanoo IT-johtaja Pia Haglund.

Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailutuksen hankintayksikkö on inhouse-yhtiö 2M-IT, jolta hyvinvointialue hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät ICT-palvelut. Kilpailutuksen sisältö valmistellaan tiiviissä yhteistyössä: hyvinvointialue vastaa kilpailutettavan järjestelmän sisällöstä ja toiminnallisuudesta ja hankintaprosessista vastaa 2M-IT.

– Olemme perustaneet työryhmän, joka toimii koko kilpailutusprosessin ja käyttöönoton ajan. Henkilöstöä on tarkoitus osallistaa mukaan laajemmin prosessin edetessä. Lisäksi aluevaltuutetuista perustetaan parlamentaarinen ryhmä hankintaprosessin tueksi, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.       

Kustannukset selviävät hankintaprosessissa

Yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan arvioidaan maksavan noin 20-30 miljoonaa euroa, riippuen hankittavan järjestelmäkokonaisuuden laajuudesta. Hankintaprosessin kustannusarvioksi on arvioitu noin 2,5 miljoonaa euroa. Lopulliset kustannukset selviävät hankintaprosessin lopussa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ylläpitoon liittyy jatkuvia vuosittaisia kustannuksia, kuten tuki- ja ylläpitopalveluista sekä käyttöpalveluympäristöistä, joiden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Seuraavaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuusto käsittelee uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.