Siirry sisältöön
Yleinen

Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastosta kinestetiikan laatuyksikkö


Vaativan kuntoutuksen osastolla työskentelevät kinestetiikkatuutorit Niina Westerqvist, Eija Sorvari ja Päivi Hotakainen sekä kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström iloitsevat tunnustuksesta, jonka ansaitsemiseksi osastolla on tehty töitä pitkäjänteisesti.

Vaasan keskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolle (VAKU) on myönnetty kinestetiikan laatusertifikaatti. Tämän myötä osastosta tulee kinestetiikan laatuyksikkö. VAKU on ensimmäinen erikoissairaanhoidon yksikkö Suomessa, jolle sertifikaatti on myönnetty. Sertifikaatin on myöntänyt Suomen Kinestetiikkayhdistys ry.

– Tämä on valtavan hieno asia, kehuu Pohjanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon hoito-osastojen ylihoitaja Johanna Syrén.

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli. Avainasemassa ovat luonnolliset liikemallit, aistitoiminnot ja kunnioittava kohtaaminen.

– Potilasta passivoiva toimintamalli karsitaan pois, muuten hoitohenkilöstön työtaakka vain lisääntyy. Tärkeää on kartoittaa missä potilas oikeasti tarvitsee tukea ja mitä hän voi tehdä itse, kertoo Pohjanmaan hyvinvointialueella Vaasan keskussairaalassa työskentelevä fysioterapeutti ja kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström.

Sote-alan ammattilaisia koulutetaan kinestetiikan saloihin koko ajan enemmän.

Kinestetiikkaa hyödynnetään myös muun muassa perusterveydenhuollossa, vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa.

Kinestetiikka on otettu mukaan Vaasan keskussairaalan strategisiin tavoitteisiin viime vuosien aikana, koska sen hyödyt ovat niin potilaille kuin työntekijöille isot.

– Toimintamallin hyötyjä ovat muun muassa potilaan nopeampi kuntoutuminen ja hoitohenkilökunnan fyysisen kuormittavuuden väheneminen, Hagström kertoo.

Lisämausteena kinesteettinen toimintamalli tuottaa iloa ja hyvää mieltä.

– Sen näkee potilaan kasvoista, kun hänet kohdataan aidosti ja kuunnellen, neurologi ja kuntoutuslääkäri Lauri Herrala sanoo.

– On aivan eri asia lähteä auttamaan sängystä ylös potilasta, joka on saanut ensin kertoa huolensa hoitajalle. Kun hoitajalla on potilaan luottamus, potilas on paljon valmiimpi tekemään itse niin paljon kuin pystyy, sanoo lähihoitaja ja kinestetiikkatuutori Niina Westerqvist.

Vaativan kuntoutuksen osastolla työskentelevät kinestetiikkatuutorit Niina Westerqvist ja Eija Sorvari havainnollistivat Ylen toimittajalle ja kuvaajalle, miten potilaan kääntäminen, istumaannousu ja ylös nouseminen tehtiin ennen ja miten se tehdään kinestetiikkaa hyödyntäen.

Vaativan kuntoutuksen osasto on ollut toiminnassa neljä vuotta ja siellä kinesteettistä toimintamallia on noudatettu alusta asti. Tällä hetkellä osastolla työskentelee kolme kinestetiikkatuutoria.

– On tärkeää, että koko osaston henkilökunnalla on samanlainen tapa tehdä työtä. Silloin pystymme parhaiten auttamaan potilaita, sanoo perushoitaja ja kinestetiikkatuutori Eija Sorvari.

– Kinestetiikka on meidän tapamme toimia kuntoutujan parhaaksi, vt. osastonhoitaja ja kinestetiikkatuutori Päivi Hotakainen vahvistaa.

Osastolla on huomattu, kuinka ihmiset pystyvät huonokuntoisinakin avittamaan itsensä sängystä ylös.

– Vanha toimintatapa, missä potilaan kääntämistä tai nostamista varten paikalle tulee kaksi hoitajaa, viestii potilaalle ettei hän pysty liikkumaan itse. Ihmisen omaa liikettä tukien yksikin hoitaja saa potilaan käännettyä eikä hoitajan tarvitse kannatella potilaan koko painoa missään vaiheessa, Sorvari kertoo.

Vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan muun muassa potilaita, joilla on taustalla neurologisia aivotapahtumia kuten aivoinfarkteja, -verenvuotoja tai -kasvaimia sekä potilaita, joille on tehty vaativia kirurgisia toimenpiteitä kuten polvi- tai lonkkaleikkauksia. Tällä hetkellä Tammikaivontiellä Vaasassa sijaitseva vaativan kuntoutuksen osasto muuttaa syksyllä keskussairaalan alueelle valmistuvaan H-taloon.

Neurologi ja kuntoutuslääkäri Lauri Herrala, vt. osastonhoitaja ja kinestetiikkatuutori Päivi Hotakainen sekä fysioterapeutti ja kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström Ylen toimittaja Terhi Varjosen radiohaastateltavina.