Siirry sisältöön
Yleinen

Vaasan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi alijäämäinen


Vuosi 2021 oli Vaasan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi. Edellisvuodesta poiketen sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätös jäi noin 8,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman vähennykseksi, jolloin se vähentää aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää.

Suurin tekijä on Aster-potilastietojärjestelmähankkeen lopettaminen ja siitä seurannut investoinnin arvon aleneminen. Lisäkuluja tuottivat myös lääkärien ostopalvelut.

Myös koronavirusepidemialla oli vaikutuksensa talousarvion ylittymiseen sekä tulo -että menopuolella. Vaikka pandemiakulut on saatu katettua valtion tuen avulla, on epidemiatilanne vaatinut paljon henkilöstöresursseja ja lisännyt sairaanhoitopiirin työmäärää.

Vöyrillä otettu käyttöön uudet suun terveydenhuollon tilat

Vöyrin kunta on saanut valmiiksi ja ottanut käyttöön uudet suun terveydenhuollon tilat. Uudet tilat on rakennettu Vöyrin terveysaseman yhteyteen. Tiloihin on siirtynyt Vöyrin hammashoitola ja osa Oravaisten hammashoitolan kalustuksesta.

Uudet tilat ovat tulosta useamman vuoden suunnittelutyöstä ja asiasta on päätetty jo aikaisemmin Mustasaaren ja Vöyrin kuntien yhteisessä päätöksentekoelimessä. Sen päämääränä on ollut parantaa suun terveydenhuollon henkilöstöresursseja. Muutoksen seurauksena suurin osa aikuisten hammashuollosta keskitetään Vöyrille. Oravaisissa järjestetään jatkossa edelleen lasten ja oppilaiden suun terveydenhuolto.

— Asia annettiin tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle, sillä vastuu palveluista kuuluu nyt sille, toteaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz.