Siirry sisältöön
Yleinen

Väestön tarve sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille oli arvioitua suurempi vuonna 2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi oli vielä viimeisessä välitilinpäätöksessä syyskuuuun loppun asti taloudellisesti tasapainoinen. Viimeisen kahden kuukauden aikana tilanne kääntyi kuntaosuuksien osalta neljän prosentin ylitykseen budjettiin verrattuna. Viiden kunnan osalta pysyttiin budjettiin arvioidussa kustannustasossa.

Hyvinvointialueen kuntayhtymän taloutta seurattiin viime vuonna kvartaaleittain tehtävässä välitilinpäätöksessä, sekä kuukausittain eri toimialojen ja talousasiantuntijoiden yhteisellä seurannalla. Loppuvuodesta hyvinvointialueelle tuli paljon ja suuria laskuja, joiden myötä marras–joulukuun kustannukset olivat euromääräisesti 3–3,5 suurempi. Tästä syystä tilanne ei ole ollut ennakoitavissa eikä näkynyt välitilinpäätöksissä. Hintakorotusten ja palkankorotusten vaikutus osui myös loppuvuoteen.

Viiden kunnan (Närpiö, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Korsnäs ja Kaskinen) käyttö pysyi budjetissa. Kahdeksan kunnan kohdalla budjetti ei ole vastannut tarvetta.  Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on näissä kunnissa tarvittu enemmän, kuin niihin on varattu rahaa. Vuosi oli ensimmäinen jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oli eriytetty kuntien toiminnasta, joten varsinaista suoraa vertailutietoa ei ole saatavissa. Jo budjetin laadinnan yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua useiden kuntien kanssa tarvittavasta tasosta, ja nyt selkeästi on nähtävissä, että arvio ei ole ollut oikea kaikkien kuntien osalta.

Neljän prosentin ylitys johtuu useasta eri tekijästä.  Palveluiden tarve on ollut suurempaa, kuin arvioitu esimerkiksi vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, ja tämä kohdentuu epätasaisesti eri kuntiin. Toisaalta yleisesti kaikki kustannukset ovat nousseet vuoden aikana. Henkilöstöpula sosiaali- ja terveydenhuollossa on kriisiytynyt ja se on aiheuttanut paljon lisäkustannuksia, samoin työtaistelutoimenpiteistä aiheutuneet vuoronvaihtokiellot ja koronasta aiheutuneet poissaolot. Edellä mainituista syistä jouduttiin hyvinvointialueella vuonna 2022 paikkaamaan oman tuotannon palveluita suunniteltua enemmän ostopalveluin. Juuri ostopalveluissa on suurta nousua kustannuksissa.

Poikkeuksellisen vuoden 2022 tilinpäätöksestä tekee myös se, että kuntayhtymän toiminnan päättyessä pitää kaikki vuoden 2022 aikana syntyneet kustannukset kohdistaa oikealle organisaatiolle, eikä siirtää niitä 2023 alussa toimintansa aloittaneen itsehallintoalueen vastuulle. Myös kaksi erityishuollon kuntayhtymää, jotka ovat palveluntuottajia alueella lopetetiin samanaikaisesti.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kaikki palvelut ovat lakisääteisiä palveluita ja kuntayhtymällä on ollut velvoite järjestää lakisääteiset palvelut Pohjanmaan väestölle.

Lopulliset laskut kunnille lähiviikkoina

Kuntayhtymän tuottamista palveluista lähetetään kunnille täydentävät, lopulliset laskut viikkojen 7 ja 8 aikana. Laskutettava summa määräytyy kuntalaisten palveluiden käytöstä sekä niiden lopullisista kustannuksista.

–  Käymme kaikkien kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa luvut läpi, jotta kaikille jää selkeä kuva siitä, mitä laskutetaan ja minkä vuoksi, sanoo talousjohtaja Lena Nystrand.

Kuntayhtymän tilinpäätös valmistuu helmikuun aikana ja se käsitellään itsehallinnollisen hyvinvointialueen hallituksessa 13.  maaliskuussa 2023.

Vuoden 2023 alussa muuttui koko Hyvinvointialueen rahoitus tarveperusteiseksi ja rahoitus tulee valtiolta. Se asettaa jälleen uudet haasteet. Tällä hetkellä hyvinvointialueella on käynnissä tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma, jossa haetaan tulevaisuuden palveluista ratkaisuja. Aluevaltuusto saa suunnitelman päätettäväkseen kesäkuun kokouksessa.