Siirry sisältöön
Yleinen

Valtuusto vahvisti 300 hoitajan vakinaistamisen


Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuusto hyväksyi esityksen, jonka myötä hyvinvointialue voi vakinaistaa kolmesataa määräaikaisia sijaisuuksia tehnyttä hoitajaa. Valtuusto päätti myös perustaa uusia virkoja sosiaalihuollon tehtäviin. Lisäksi esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallintoon rekrytoidaan lisähenkilöitä.

Vakipaikkoja tarjotaan ensin määräaikaisille

Sijaisia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollossa akuuttien poissaolojen sijaisiksi, vuosilomasijaisiksi sekä palkattomien poissaolojen, kuten perhevapaiden sijaisiksi. 300 vakituisen sijaisen paikkaan voivat ensin ilmoittaa kiinnostuksensa henkilöt, jotka nyt tekevät sijaisuuksia määräaikaisina. Tämän jälkeen mahdolliset jäljellä olevat tehtävät ilmoitetaan haettavaksi Kuntarekryn kautta. Lopullisessa valinnassa huomioidaan maantieteellinen alue, osaaminen ja koulutus, jotta ne jakautuvat yksiköiden tarpeiden mukaisesti.

Lisää henkilöstöä sosiaalihuoltoon ja tukipalveluihin

Kuntayhtymän valtuusto päätti myös perustaa uusia virkoja sosiaalihuollon tehtäviin. Uudet tehtävät vastaavat 1.1.2022 voimaan tulleeseen lakiin, jossa määritellään henkilöstömitoitus lastensuojelussa. Osalla uusia virkoja pyritään helpottamaan sosiaalihuollon muuta henkilöstöpulaa.  Uudet virat ovat 5 johtavaa sosiaalityöntekijää, 5 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajan virkaa sekä viisi sosiaaliohjaajan toimea.

Hyvinvointialueen hallintoa vahvistetaan lisähenkilöstöllä. Hallinnon henkilöstön lisäykset liittyvät siihen, että tiettyihin tukipalveluihin ja hallinnon tehtäviin ei siirtynyt kunnilta henkilökuntaa, kun hyvinvointialue aloitti toimintansa. Uusia toimia hallinnon alalla perustetaan henkilöstöhallintoon, taloushallintoon hankintoihin sekä kiinteistöhallintoon.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.