Siirry sisältöön
Yleinen

Virheet palkanmaksussa koskevat n. 350 henkilöä


Hyvinvointialueen käynnistyminen on ollut massiivinen hallinnollinen uudistus. Tärkeimpiä tavoitteita vuodenvaihteessa olivat, että asiakkaiden ja potilaiden palvelut eivät häiriinny muutoksesta ja että henkilöstö saa palkkansa ajoissa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että asiakkaiden ja potilaiden palveluissa häiriöitä ei juurikaan aiheutunut. Henkilöstön palkanmaksussa emme onnistuneet kaikkien kohdalla. Palkanmaksussa on ollut virheitä n. 5 % henkilöstöstä, mikä tarkoittaa n. 350 työntekijää.

– Pyydän anteeksi jokaiselta työntekijältämme, joka ei ole saanut palkkaansa oikein tai ajoissa, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Pyydän anteeksi jokaiselta työntekijältämme, joka ei ole saanut palkkaansa oikein tai ajoissa.

Marina Kinnunen

Puutteelliset tiedot ja liian vähäinen resursointi johtivat ongelmiin

Ongelmat huomattiin tammikuun palkanmaksun yhteydessä 14.1. Palkanmaksun yhteydessä henkilöstöä pyydettiin tarkastamaan omat palkkatietonsa ja olemaan tarvittaessa yhteydessä palkanlaskentaan. Ongelmia on korjattu koko alkuvuoden ajan ja niiden odotetaan lopullisesti korjaantuvan maaliskuun palkanmaksussa.

Virheitä on ollut n. 5 % henkilöstön palkanmaksusta. Osa näistä henkilöistä on vakituisessa palvelussuhteessa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Heidän kohdallaan virheet ovat johtuneet esimerkiksi siitä, että henkilön liikkeenluovuttanut organisaatio ei ollut toimittanut työntekijästä tietoja tai tiedoissa oli puutteita eri tietojärjestelmissä, esimerkiksi puuttuvista poissaolo- ja sijaistiedoista, työaikaprosenteista tai lomaoikeuksista. Vakituisessa palvelussuhteessa olevien palkkojen ongelmat on saatu korjattua heti kun puuttuvat tiedot on saatu.

Suurin osa ongelmista on kohdistunut tuntityöntekijöihin, jotka tekevät eri pituisia keikkoja eri tehtävissä tarpeen mukaan. Näistä henkilöistä ei oltu saatu etukäteen tietoja tai tiedot olivat puutteellisia. Tieto siitä, että tuntityöläisiä käytetään niin paljon, ei ollut välittynyt.

– Tämä tilanne olisi toki pitänyt riskienarvioinneissa tulla esille, jotta olisimme voineet varautua tilanteeseen paremmin, sanoo Marina Kinnunen.

Puuttuvia tietoja ja palkkoja korjataan jatkuvasti. Sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen HR-yksikkö että palkanmaksun hoitava Mico Botnia ovat viime viikkojen aikana tehneet ylitöitä ja palkanneet lisää henkilöstöä asioiden selvittämiseksi.

Tämä tilanne olisi toki pitänyt riskienarvioinnissa tulla esille, jotta olisimme voineet varautua tilanteeseen paremmin.

Marina Kinnunen

Puuttuvista palkoista maksettu ennakkoa

Henkilöstöä on pyydetty ilmoittamaan, jos he tarvitsevat palkkaennakkoa. Palkkaennakkoja on maksettu yhteensä n. 150 000 euron arvosta n. 140 henkilölle.

Myöhästyneistä palkoista maksetaan viivästyskorkoa

Myöhästyneestä palkanmaksusta maksetaan lain mukainen viivästyskorko henkilöstölle.

Asiasta tiedotettu henkilöstöä

Palkanmaksun virheistä on järjestetty keskustelutilaisuus hyvinvointialueen esimiehille ja henkilöstölle perjantaina 18.2. Lisäksi henkilöstöä on tiedotettu muun muassa intranetissä ja muistutettu, miten tulee toimia, jos palkanmaksussa on virheitä.

Ehdotus hallitukselle uusista vakituisista toimista

Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhdistetyissä kuntien toiminnoissa on ollut kirjavat käytännöt sijaisten ja muiden tilapäisten työntekijöiden ottamisessa. Määräaikaisten työntekijöiden määrä on huomattavan suuri.

– Teemme kuntayhtymän hallitukselle maaliskuun kokoukseen ehdotuksen, että perustaisimme lisää vakituisten sijaisten toimia. Näin saamme vähennettyä esimerkiksi tilapäisten tuntityöntekijöiden määrää, sanoo Marina Kinnunen.

Hyvinvointialueen rakentaminen on historiallisen suuri hallinnollinen uudistus ja tämä uudistus on edessä koko Suomessa ensi vuoden vaihteessa.

– Käymme tekemämme virheet tarkasti läpi, kun akuutti tilanne on saatu hoidettua. Siten voimme varmistaa ensi vuonna paremman onnistumisen, mutta myös antaa muille alueille mahdollisuuden oppia tästä, sanoo Marina Kinnunen.