Siirry sisältöön
Yleinen

Yhdenmukaiset palkkiot tukihenkilöille ja -perheille


Tukihenkilöille ja tukiperheille maksettaviin palkkioihin tulee muutoksia Pohjanmaan hyvinvointialueella. Tavoitteena on yhdenmukaiset palkkiot kaikille tukihenkilöinä tai -perheinä toimiville. Maksusummissa on tähän asti ollut kuntakohtaisia eroja.

Tukihenkilöt tapaavat lasta tai perhettä esimerkiksi yhteisen tekemisen merkeissä ja auttavat heitä arjessa. Tukihenkilöille maksetaan tuntipalkkaa, joka tulee muutoksen jälkeen olemaan 10,60 euroa. Muutoksen myötä matalemmat palkkiot nostetaan korkeampien palkkioiden tasolle.

– Tukihenkilötoiminnalla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia ja helpotetaan heidän arkeaan. On tärkeää, että toiminnasta maksetaan yhdenmukainen korvaus koko alueella, toteaa lasten, nuorten ja perheiden sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Tukiperheet perheiden apuna

Tukiperhe on perhe, jonka luona lapsi viettää aikaa esimerkiksi viikonloppuvierailujen merkeissä. Tarkoituksena on tarjota turvaa ja huolenpitoa lapselle tai nuorelle. Lisäksi tukiperheet toimivat tärkeänä apuna vanhemmille. Tukiperheiden korvaus tulee jatkossa olemaan 48 euroa vuorokaudessa tai erityistarpeisesta lapsesta 56 euroa vuorokaudessa. Sopimuksissa, joissa korvaus on tähän mennessä ollut muu kuin tämä, pysyy korvaus samana sopimuskauden loppuun.

Uudet sopimukset tehdään nyt päätetyn korvaussumman mukaisesti ja ne tulevat voimaan 1.9. alkaen. Päätöksen teki kuntayhtymän hallitus kokouksessaan 16.5.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.