Siirry sisältöön
Yleinen

Alle 25-vuotiaille tarjotaan ensi vuonna maksutonta ehkäisyä

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilun ensi vuodelle sekä vahvisti vaikuttamistoimielinten ja asiakasraatien kokoonpanot.

Pohjanmaan hyvinvointialueella toteutetaan ensi vuonna maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille. Aluehallitus hyväksyi kokeilun, joka on osa valtion rahoittamaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Pohjanmaalla –hanketta. Tarkoituksena on järjestää kattavat ehkäisypalvelut, jotka sisältävät seksuaaliterveyttä edistävää neuvontaa sekä ehkäistä sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia.

– Tähän saakka kunnissa on ollut vaihtelevia käytäntöjä ilmaisten ehkäisyvälineiden jakamisessa alle 25-vuotiaille. Tämän kokeilun kautta ehkäisyvälineitä voidaan kustantaa valtionavustuksella niillä alueilla, joissa ei ole aikaisemmin toteutettu maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa kaikille alle 25-vuotiaille sukupuolesta riippumatta on saatavilla kaikkia ehkäisyvälineitä, joita Pohjanmaan hyvinvointialueelle on hankittu.

– Ehkäisyneuvontaan perehtyneet ammattilaiset opastavat nuoria oikean ehkäisymenetelmän valinnassa. Saatavilla on kierukoita, ehkäisykapseleita, -laastareita ja -renkaita, e-pillereitä, minipillereitä, kondomeja ja suuseksisuojia, Sjöström kertoo.

Hankkeessa laaditaan koko hyvinvointialueelle yhteiset ehkäisy- ja seksuaalineuvonnan toimintamallit sekä kehitetään ehkäisyneuvontapalvelujen saavutettavuutta esimerkiksi laajentamalla sähköisten palveluiden käyttöä.

Ilmaisen ehkäisyn kokeilu päättyy ja sen toimintaa arvioidaan vuoden 2023 lopussa. Vuoden 2024 toiminnan suunnittelun ja talousarviotyön yhteydessä päätetään, miten ehkäisypalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Asiakasraadissa näköalapaikalla

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on perustettu asiakasraadit lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikäihmisten sektoreille. Asiakasraateihin haettiin avoimella haulla erilaisia näkökulmia edustavia ihmisiä kehittämään hyvinvointialueen palveluita ja aluehallitus on nyt vahvistanut raatien kokoonpanot.

Asiakasraadit on perustettu tukemaan asiakaslähtöisten ja käyttäjäystävällisten palveluiden kehittämistä ja myös henkilökunnan edustajat voivat kysyä raatien mielipidettä palveluiden kehittämiseen tai arviointiin.

Vaasalainen Teija Sillanpää-Söderqvist on yksi työikäisten asiakasraadin jäsenistä. Hän oli mukana jo vuoden 2022 asiakasraadissa ja jatkaa vuoden 2025 toukokuuhun kestävän kauden.

Hän toteaakin, että palveluiden järjestäminen koko alueella yhtenäisellä tavalla on iso muutos ja vaatii aikaa. Asiakasraadin jäsenenä hän pystyy seurata aitiopaikalta kehitystyötä ja vaikuttaa sen suuntaan. Asiakkaan palvelupolku ja siihen liittyvä eri ammattiryhmien yhteistyö on yksi hänelle tärkeistä kehityskohteista.

– Asiakkaan pitäisi saada palvelua niin, ettei hän edes huomaa siirtyneensä palvelusta toiseen saadessaan juuri sellaista apua, mitä hän siinä hetkessä tarvitsee, Sillanpää-Söderqvist pohtii.

– Ammattilaiset eivät välttämättä enää tunne henkilökohtaisesti asiakasta ja potilasta, mutta palvelu sujuu siitä huolimatta.

Sillanpää-Söderqvist toteaakin katsovansa työikäisten asioita hyvin laaja-alaisesti.

Ensi vuonna perustetaan vielä neljäs asiakasraati, joka on monikulttuurisuusraati.

– Monikulttuurisuusraatiin on tavoitteena saada mukaan mahdollisimman monesta eri etnisestä ja kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä. Haku on tarkoitus saada käyntiin ensi vuoden puolella, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Sari West.

Nuorisovaltuusto saa kummit

Aluehallitus vahvisti Pohjanmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kokoonpanot maanantain kokouksessaan. Lakisääteisten nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston sekä vammaisneuvoston tehtävänä on parantaa väestöryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Pohjanmaan hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa ja varaedustajansa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin.

– Oleellinen ero asiakasraatien ja vaikuttamistoimielimien välillä on se, että nuorten, vammaisten ja vanhusten palveluihin vaikuttavista asioista tulee pyytää vaikuttamistoimielimen kannanotto ennen kuin palveluista päätetään. Asiakasraatien työssä on selkeämmin kehitysnäkökulma, West kertoo.

– Nuorisovaltuustoon on nimetty myös suomen- ja ruotsinkieliset kummit aluevaltuustosta ja –hallituksesta, ikään kuin sparraajiksi ja valmentajiksi.

Vaikuttamistoimielimien puheenjohtajat valitaan ensimmäisissä kokouksissa ja sihteereinä ja esittelijöinä toimivat hyvinvointialueen virkamiehet. Pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Sekä asiakasraatien että vaikuttamistoimielinten kokoonpanoihin voi tutustua verkkosivuillamme.