Siirry sisältöön
Yleinen

Aluehallitus päätti asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6. uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan. Alle 25-vuotiaat saavat jatkossakin maksutta ehkäisyvälineitä. Myös Vaasan uuden paloaseman ja sivupaloaseman rakentamisesta keskusteltiin.

Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 19.6. Hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, johon osallistui kolme kotimaista järjestelmätoimittajaa. Tarjoajia arvioitiin seitsemän eri pisteytetyn osa-alueen kautta, joista kilpailutuksen voittaja, TietoEvry Finland Oy, oli paras kuudessa osa-alueessa ja seitsemännessä toiseksi paras.

– Pisteiden laskun jälkeen valinta oli lopulta selkeä. Hyvä puoli valinnassa on se, että LifeCare järjestelmä on jo laajasti käytössä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, kertoo IT-johtaja Pia Haglund.

Hankintaprosessissa on ollut mukana paljon ammattilaisia eri vaiheissa, suurin rooli heillä on ollut vaatimusten työstössä ja tuotevertailussa, johon yksistään osallistui 140 ammattilaista. Tuotevertailun käyttötapausten perusteella Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset valitsivat TietoEvryn Lifecaren kokonaisuutena parhaaksi järjestelmäksi.

– Uusi järjestelmäkokonaisuus korvaa kuusi eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää, jotka ovat tällä hetkellä käytössä alueen sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Tärkeää on myös se, että saamme nyt kaksikielisen järjestelmän, jossa ammattilaisen käyttöliittymä sekä asiakkaan ja potilaan sähköiset asiointikanavat toimivat sekä suomeksi että ruotsiksi, Haglund sanoo.

Maksutonta ehkäisyä jatkossakin alle 25-vuotiaille

Pohjanmaalla asuvat alle 25-vuotiaat saavat käyttöönsä ehkäisyvälineitä maksutta myös jatkossa. Tällä hetkellä ehkäisyvälineitä saa maksutta käyttöön osana projektia, joka päättyy vuoden 2023 lopussa. Helposti saatavilla olevat maksuttomat ehkäisyvälineet, sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä ohjaus ja neuvonta ehkäisevät nuoren seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja mielenterveyteen pitkäaikaisesti vaikuttavia negatiivisia asioita. Ne vahvistavat laajasti yhdenvertaisuutta ja nuoren oikeutta päättää omasta kehostaan.

Ehkäisyvalmisteiden kustannusarvio on jatkossa noin 170 000 euroa vuodessa, josta lisäkustannus, huomioiden jo budjetoitu maksuton ehkäisy, olisi n. 120 000 euroa.

Vaasan uuden paloaseman rakentaminen nytkähtää eteenpäin

Vaasan paloaseman tilojen ongelmista on tehty vuosien varrella selvityksiä ja kuntotutkimuksia sekä niiden perusteella korjaavia toimenpiteitä. Nykyiset tilat on todettu huonokuntoisiksi rakenteellisesti ja teknisesti. Myös henkilökunta on ollut evakossa osasta rakennusta huonon sisäilman takia jo useamman vuoden, mikä haittaa pelastustoiminnan järjestämistä.

Pääpaloaseman rakennus on päätetty purkaa ja rakentaa tilalle nykypäivän pelastustoimen vaatimukset täyttävä rakennus. Lisäksi Liisanlehtoon on kaavailtu sivupaloasemaa, sillä Vaasan seudun kehitys on johtanut siihen, että nykyinen paloasema välittömällä valmiudella ei yksin riitä täyttämään asetettuja toiminta-aikavaatimuksia.

– Pääpaloaseman ja sivupaloaseman hankkeita on valmisteltu yhtä aikaa. Paloasemien samanaikaisella rakentamisella saavutettaisiin synergiahyötyjä ja kustannustehokkuutta. Hyvinvointialue tulisi olemaan tilojen vuokraaja, mutta rakennuttajasta ei ole vielä päätöstä, kertoo kiinteistöjohtaja Ulf Stenbacka.

Pelastuslaitoksen toiminnan ja valmiuden hajauttamista väistötiloihin on selvitetty. Tuloksena on laadittu alustava väistötilojen tilaohjelma. Väistötilojen sijainnissa on huomioitava pelastustoiminnan saavutettavuus- sekä tilaturvallisuusvaatimukset.

– Väistötilojen hankinnalle on tunnistettu erilaisia vaihtoehtoja, joita selvitetään edelleen. Väistötilojen hankinta pyritään kuitenkin käynnistämään mahdollisimman nopealla aikataululla, Stenbacka sanoo.

Kuntoutuksen toimialajohtaja vaihtuu

Vuodesta 2021 kuntoutuksen toimialajohtajan virkaa hoitanut fysiatrian erikoislääkäri Annica Sundberg on jättänyt hallitukselle eropyynnön ja siirtyy kokonaan kliiniseen lääkärityöhön, jota hän on jo tehnyt puolet työajastaan. Uudeksi kokopäiväiseksi toimialajohtajaksi valittiin kuntoutuspalveluiden ylihoitaja Heidi Kotanen. Kotanen hoitaa virkaa ajalla 1.7.–31.12.2023.

– Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä talouden ja toiminnan sopeuttamistoimenpiteet. Näissä kehittämistoimenpiteissä toimialajohtajilla on keskeinen rooli. Viranhoidon sisäiset jatkojärjestelyt ovat motivoituja myös siksi, että osana tulevaisuuden sopeuttamisohjelmaa läpikäydään myös hallinnon ja johdon rakenteita, kertoo johdon hallintopäällikkö Päivi Berg.

Polkupyöräetu käyttöön hyvinvointialueella

Maanantain kokouksessa hallituksen eteen tuotiin myös aloite polkupyöräedusta. Hyvinvointialueen henkilöstön ideaboksiin on tullut useita ehdotuksia polkupyöräedun käyttöönotosta hyvinvointialueella. Lisäksi kristillisdemokraattien on tehnyt valtuustoaloitteen samasta asiasta. Veroton polkupyöräetu on luontoisetu, jonka työnantaja voi tarjota työntekijöilleen. Se on keino työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen.

– Asiasta on keskusteltu viranhaltijatasolla, ja ehdotusta on kannatettu laajasti. Käyttöönoton ei kuitenkaan arvioida olevan mahdollista vielä tämän vuoden aikana, koska sitä on tällä hetkellä vaikea järjestää HR-yksikössä ja taloushallinnossa, kertoo HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl.

Aluehallitus päätti kokouksessaan, että polkupyöräedun käyttöönoton malli suunnitellaan ja laaditaan ennen talousarviotyötä ja pyöräilykautta 2024.