Siirry sisältöön

aluehallitus

11.4.2024 Yleinen

”Emme suunnittele terveysasemien tai vuodeosastojen sulkemista”

Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa palveluiden kehittämistä yhdenvertaisiksi koko alueella. Tavoitteena on turvata tulevaisuuden palvelut, saada henkilöstö riittämään ja talous tasapainoon. Digitaalisissa palvelukanavissa tuetaan kivijalkapalveluita ja tarjotaan palveluita kotiin.
25.3.2024 Yleinen

Raportti: Pohjanmaan asukkaiden pitäisi liikkua enemmän

Suurin haaste tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille on riittävä työvoiman saatavuus. Työikäisen väestön määrä vähenee ja ikääntyvien määrä kasvaa, todetaan Pohjanmaan väestön tunnuslukuja, terveyttä ja hyvinvointia kuvaavassa Miten Pohjanmaa voi? –raportissa. Liikkumattomuus ja liikuntakyvyn heikkeneminen ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä.
19.2.2024 Yleinen

Kielelliset oikeudet toteutuvat hyvin ja se halutaan varmistaa jatkossakin

Pohjanmaan hyvinvointialue on Suomen kaksikielisin hyvinvointialue, sillä ruotsin- ja suomenkielisiä asukkaita on lähes yhtä paljon. Kaikkien palveluiden tarjoaminen yhdenvertaisesti kahdella kielellä on hyvinvointialueen vahvuus, mutta sen toteutuminen vaatii myös jatkuvaa seurantaa.
22.1.2024 Yleinen

Vähemmän aikaa autossa, enemmän aikaa asiakkaille

Jatkossa ateriapalvelun tukipalveluna kotiinsa saavilla asiakkailla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä syövät ja mihin aikaan. Ateriapalveluissa siirrytään malliin, jossa valmiit ruoka-annokset kuljetetaan muutaman kerran viikossa jäähdytettyinä asiakkaan kotiin. Asiakas voi valita missä järjestyksessä ateriansa nauttii. Tarvittaessa hän saa apua kotihoidon henkilökunnalta sekä ruoan valintaan ja lämmittämiseen.
15.12.2023 Yleinen

Palveluverkon muutoksia hyväksyttiin aluehallituksessa

Pohjanmaalla otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön uusia digitaalisia asiointikanavia ja etäpalveluita. Uusien asiointitapojen kehittäminen on osa tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteitä. Aluehallitus hyväksyi palveluverkon muutoksia, joiden tavoitteena on turvata laadukkaat, lakisääteiset palvelut.