Siirry sisältöön
Yleinen

Palveluverkon muutoksia hyväksyttiin aluehallituksessa

Kuvituskuva
Pohjanmaalla otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön uusia digitaalisia asiointikanavia ja etäpalveluita. Uusien asiointitapojen kehittäminen on osa tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteitä. Aluehallitus hyväksyi palveluverkon muutoksia, joiden tavoitteena on turvata laadukkaat, lakisääteiset palvelut.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa toteutetaan siirtymistä kuntakohtaisista palveluista hyvinvointialueen yhteisiin palveluihin. Vuoden 2023 aikana on jo parannettu lakisääteisten palveluiden yhdenvertaista saatavuutta koko alueella esimerkiksi sosiaalihuollon palveluissa.

–  Haluamme satsata palveluihin, joilla edistämme hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja ehkäisemme sekä sairauksia että sosiaalisia ongelmia. Tavoitteemme on Suomen hyvinvoivin väestö, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Tiukka taloudellinen tilanne määrää muutosten tahdin

Hyvinvointialueiden rahoitus on tarveperustainen ja tulee valtiolta. Talous tulee saada tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Ensi vuoden säästöjen jälkeen on edessä vielä ainakin yksi säästöpaketti, jonka valmistelu on aloitettu jo marraskuun lopussa.

Hyvinvointialueen säästövaatimukset on jaettu vuosille 2023 – 2026 seuraavasti. Säästöohjelmassa vuonna 2026 kurotaan umpeen aikaisempina vuosina kertyvä alijäämä.

 2023202420252026
Säästövaade10 miljoonaa euroa30 miljoonaa euroa30 miljoonaa euroa15 miljoonaa euroa
Tulos-62 miljoonaa euroa-34 miljoonaa euroa+29 miljoonaa euroa+71 miljoonaa euroa
Kertynyt yli- tai alijäämä-62 miljoonaa euroa-96 miljoonaa euroa-67 miljoonaa euroa+4 miljoonaa euroa

– Meillä on lakisääteinen velvoite tasapainottaa talous, mutta samalla myös velvollisuus järjestää lakisääteiset palvelut. Ihmiset voivat siis säästöistä huolimatta luottaa siihen, että turvaamme sosiaali- ja terveydenhuollon ja Pelastustoimen palvelut, kun niitä tarvitaan, hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen korostaa.

Aluehallitus lähetti aluevaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman. Aluevaltuusto käsittelee sen kokouksessaan 19.12.

Ruokapalveluiden muutokset palautettiin valmisteluun

Aluehallitus keskusteli ehdotuksesta siirtyä ruokapalveluissa malliin, jossa asiakkaalle toimitetaan useamman päivän ruoka-annos kerrallaan. Asiakas itse lämmittää aterian tai saa lämmittämiseen apua kotihoidon henkilökunnalta. Muutoksen myötä asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä hän syö ja mihin aikaan. Henkilöstön näkökulmasta työaikaa vapautuu ruoan kuljetuksesta hoitotyöhön noin 14 henkilötyövuotta.

Aluehallitus päätti kuitenkin palauttaa asian valmisteluun ja asia käsitellään tietyin tarkennuksin tammikuussa. Asiaan liittyvä säästötavoite on ennallaan.

Kattavat digitaaliset palvelut käyttöön vuoden 2024 aikana

Vuoden 2024 aikana otetaan käyttöön monipuolisia digitaalisia palvelukanavia, joilla parannetaan palvelujen saatavuutta ja tehokkuutta. Digitaalisten palveluiden kehittäminen vaatii aluksi panostuksia ja toiminnan muutoksia, mutta tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä myös säästöjä.

Yksi merkittävimmistä kehitystoimenpiteistä on asiakkaan sähköisen asiointiportaalin asteittainen käyttöönotto, mukaan lukien sähköinen ajanvaraus, omahoito, ennakkotiedot, lomakkeet ja etävastaanotot.

– Asiointiportaali otetaan ensin käyttöön terveydenhuollossa. Sosiaalihuollon palveluissa olemme satsanneet sähköisten lomakkeiden kehittämiseen, sanoo strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola.

Hyvinvointialueella otetaan käyttöön myös reaaliaikainen chat. Ensimmäisenä chat-keskustelua voi käydä hoidon tarpeen arvioinnin kanssa. Muiden, jo käytössä olevien asiointikanavien, kuten terapianavigaattorin, etävastaanoton ja digitaalisten hoitopolkujen käyttöä laajennetaan. Palvelukanavien käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.