Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen asiakkaiden osallisuussuunnitelma parantaa vaikuttamisen mahdollisuuksia

Kuvituskuva
Hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan osallisuussuunnitelman. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2024–2026 määrittelee, miten toimialan palvelut järjestetään tulevina vuosina. Aluehallitus keskusteli palveluverkon muutoksista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Aluehallitus kävi kokouksessaan perusteellisen keskustelun palveluverkkoon esitetyistä muutoksista, joilla toteutetaan tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa. Aluehallitus tekee päätökset muutoksista 15.12. kun hyvinvointialueen käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Samassa yhteydessä käsitellään myös toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2024.

Hyvinvointialueen viranhaltijat esittelivät muutosesityksiä infotilaisuuksissa 30.10. jonka jälkeen kunnat, vaikuttamistoimielimet, asiakkaat ja sidosryhmät lähettivät lausuntonsa ja kommenttinsa. Kaikkiaan vastauksia tuli yli 800.

– Näin vaikeiden ja merkittävien päätösten edessä on tärkeää, että meillä on aikaa yhteiselle keskustelulle. Muutokset ovat välttämättömiä, mutta ne tulee toteuttaa turvallisesti ja niiden vaikutuksia arvioiden, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.   

Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan

Hyvinvointialueen uunituoreessa osallisuussuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla parannetaan asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palveluunsa ja hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen. Suunnitelma sisältää lakisääteisen toiminnan lisäksi Pohjanmaan omat, osallisuutta lisäävät toimintamallit. Asiakasraateja on Pohjanmaalla toiminnassa neljä: lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten raadit sekä monikulttuurisuusraati. Yhdistysten kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä. Uusia suunnitelmia ovat esimerkiksi koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja kokemusosaajatoiminnan lisääminen.

– Tulevina vuosina haluamme erityisesti löytää uusia tapoja osallistaa asiakkaita sekä omaan palveluunsa että palveluiden kehittämiseen, sanoo laatujohtaja Mari Plukka.

Asiakkaiden osallistuminen tukee hyvinvointialueen laatutyötä ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. Aluehallitus hyväksyi osallisuussuunnitelman omalta osaltaan ja lähetti sen hyväksyttäväksi aluevaltuustolle.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä yhdenmukaistetaan palvelua uudella alueella

Aluevaltuuston hyväksyttäväksi lähetettiin pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2024-2026. Palvelutasopäätös on pelastuslainmukainen dokumentti. Siinä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitokseen yhdistettiin vanhan Pohjanmaan pelastuslaitoksen lisäksi alueen pohjoisosassa sijaitsevia yksiköitä, jotka kuuluivat aiemmin Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitokseen.