Siirry sisältöön
Yleinen

”Emme suunnittele terveysasemien tai vuodeosastojen sulkemista”

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa palveluiden kehittämistä yhdenvertaisiksi koko alueella. Tavoitteena on turvata tulevaisuuden palvelut, saada henkilöstö riittämään ja talous tasapainoon. Digitaalisissa palvelukanavissa tuetaan kivijalkapalveluita ja tarjotaan palveluita kotiin.

Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman vuosille 2025–2026 kokouksessaan tulevana maanantaina, 15.4. Aluevaltuusto käsittelee ohjelman 22.4. Ohjelmassa linjataan miten Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut uudistetaan. Ohjelman luonnos on nyt julkaistu. Sen laatimiseen ovat osallistuneet hyvinvointialueen henkilöstö, luottamushenkilöt, vaikuttamistoimielimet ja raadit sekä yhteistyökumppanit.

Palveluiden painopistettä siirretään perustason palveluun ja varhaiseen tukeen

Ohjelmassa jatketaan muutostyötä, joka hyvinvointialueella on jo käynnissä. Suunniteltavissa muutoksissa tärkein linja on, että ihmisiä voitaisiin jatkossa auttaa varhaisemmassa vaiheessa, ennen kuin sosiaaliset tai terveydelliset ongelmat pahenevat. Tämä on järkevää sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

Nyt esiteltävään suunnitelmaan ei kuulu karsintaa sosiaali- ja terveyskeskuksiin, terveysasemiin eikä vuodeosastojen lukumäärään. Myös henkilöstön hyvinvointipanostukset, kuten liikunta- ja kulttuurietu (ePassi) jatkuvat.

– Suunnitelman lähtökohta on, että meillä on edelleen vahvat lähipalvelut ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Pohjanmaan jokaisessa kunnassa on perustason terveys- ja sosiaalipalveluiden palvelupiste, vaikka palveluvalikoima vaihtelee alueen palvelutarpeen mukaisesti.

Ikäihmisten palvelukokonaisuutta kehitetään entistä sujuvammaksi. Paljon palveluita käyttäville ihmisille tarjotaan kiinteä hoito- ja palvelukontakti, mikä lisää hoidon jatkuvuutta. Kun palveluiden tarve kasvaa, on tarjolla sekä etähoitoa että kotihoitoa, ja entistä enemmän yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia. Se on turvallinen vaihtoehto henkilöille, jotka eivät enää pärjää kotona, mutta eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoivaa. Vuodeosastojen toimintaa kehitetään siten, pystymme tarjoamaan potilaalle aina juuri oikeantasoista hoitoa. Liikkuvan sairaalan palvelut jatkuvat ja laajentuvat koko alueelle.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa parannetaan psykososiaalisten palveluiden saatavuutta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lisätään palveluita, jotka tukevat vanhemmuutta ja arjessa jaksamista. Perhekeskusten toiminta käynnistetään, jolloin perheiden palvelut muodostavat aiempaa selkeämmän ja eheämmän kokonaisuuden.

Digitaalisia asiointitapoja lisätään koko hyvinvointialueella. Käytössä on jo nyt esimerkiksi digitaalinen oireiden arvio ja ajanvaraus, hoidon tarpeen arvioinnin chat ja useita digitaalisia lomakkeita. Digitaalisen palvelukanavan rinnalla on aina vaihtoehtona muu asiointitapa.

Säästöjä tehdään vuokrista, ostopalveluista ja henkilöstökuluista

Hyvinvointialueen tulevaisuusohjelman ydin on kehittäminen ja panostaminen varhaiseen palveluun. Silti hyvinvointialueella on edessään merkittävät säästöt, jotka eivät toteudu vain sellaisilla muutoksilla, jotka tuovat tulosta pitkällä aikavälillä.

Hyvinvointialueen pitää saada taloutensa tasapainoon vuoteen 2026 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta ja palvelutuotanto pitää sopeuttaa rahoitukseen, jonka valtio hyvinvointialueelle osoittaa. Vuoden 2025 säästötavoite on 30 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 säästötavoite 10 miljoonaa euroa.

Vuokrat ovat yksi hyvinvointialueen suurimmista menoeristä. Vuokrakustannuksilla on suora yhteys siihen, miten laajaan palveluverkkoon hyvinvointialueella on varaa. Tavoitteena on säästää vuokrakustannuksista 10 miljoonaa euroa.

 – Haluamme säilyttää laajan palveluverkon. Meidän tulee vähentää yksittäisten, pienten tilojen vuokraamista, jos lähistöllä on muita käytössämme olevia kiinteistöjä, joihin toiminta voi muuttaa, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.

Henkilöstökuluista pyritään säästämään 20 miljoonaa euroa. Täyttämättömät ja avoimet vakanssit arvioidaan ja jätetään osa vakansseista täyttämättä tai tehdään työkuviin muutoksia. Myös henkilöstömitoitusta ja johtamisrakennetta muutetaan. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan, jotta sairauspoissaolot vähenevät ja työssäolopäiviä on enemmän.

– Henkilöstön hyvinvointi on meille erittäin tärkeää ja haluamme olla hyvä työpaikka, sanoo Marina Kinnunen.  

Aluehallitus käsittelee linjaukset palveluiden ja toiminnan muutoksiin kokouksessaan 15.4.

Voit tutustua esityksen sisältöön alla olevalla videolla. Esityslista, tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman luonnos ja muu kokousmateriaali on luettavissa täällä.