Siirry sisältöön

sosiaali- ja terveyspalvelut

21.11.2022 Artikkeli

Palliatiivinen hoito ja hoidon suunnittelu vanhustenhuollossa

Annika Tetrault työskentelee koordinoivana osastonhoitajana Pohjanmaan ikäihmisten terveyspalveluissa sekä hoitotarvikeyksikössä. Kyseessä on kaksi uutta, koko hyvinvointialueen kattavaa yksikköä. Työnsä ohella hän viimeistelee tohtorinväitöstään terveystieteistä Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Tetrault kertoo artikkelissa tutkimustyöstään ja siitä, miten tuloksia voidaan hyödyntää toiminnassa.
21.10.2022 Artikkeli

Pohjoismainen syömishäiriöyhteistyö kehittämistyön perustana

Kehityspsykologian dosentti ja laillistettu psykoterapeutti Rasmus Isomaa työskentelee Pietarsaaren Fredrika-klinikan toiminnanjohtajana ja toimii tällä hetkellä myös Suomen Syömishäiriöliiton (Syli r.y.) ja pohjoismaisen syömishäiriöyhdistyksen (Nordic Eating Disorder Society) puheenjohtajana. Artikkelissaan hän kertoo pohjoismaisesta yhteistyöstä, jossa hän ja Fredrika-klinikan henkilöstö ovat mukana.
15.9.2022 Artikkeli

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivusto valmistumassa

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivujen käyttöönoton valmistelut etenevät niin Pohjanmaan hyvinvointialueella kuin koko Suomessa. Sähköinen perhekeskus tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ja ohjausta lapsille, nuorille ja perheille.
30.8.2022 Yleinen

Yhteispäivystyksen haastava tilanne on monisyinen 

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys on ollut pitkään kovan kuormituksen kohteena. Kulunut kesä on ollut vaikea yhteispäivystyksissä myös muualla maassa.  Kuntayhtymän hallitus keskusteli kokouksessaan 30.8. päivystyksen haasteista, niiden syistä ja ratkaisuista.