Siirry sisältöön

sosiaali- ja terveyspalvelut

22.9.2023 Artikkeli

TENA-tuotteiden kotiinkuljetuspalvelun asiakkaiden tietoihin kohdistunut tietomurto Länsi-Suomen yhteistyöalueella 

Inkontinenssituotteiden kuljetuspalvelusta vastaava yksityinen Westlog Oy on joutunut tietomurron kohteeksi. Tämä on johtanut yrityksessä ylläpidettävien henkilötietojen luottamuksellisuuden menettämiseen. Westlog Oy vastaa Länsi-Suomen yhteistyöalueen eli Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen inkontinenssituotteiden kuljetuksesta.
14.9.2023 Yleinen

Kotihoidon asiakkailta rohkeasti palautetta digitaalisesti

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKOTI) –hankkeessa käynnistettiin maaliskuussa 2023 kokeilu, jonka tarkoituksena oli kerätä kotihoidon asiakkailta asiakaspalautetta digitaalisesti tablettitietokoneilla. Kokeilu todettiin onnistuneeksi ja asiakaspalautteiden keräämistä on laajennettu ympäri Pohjanmaan hyvinvointialuetta.
11.7.2023 Artikkeli

Neuvoloissa aloitetaan joditablettien jakaminen

Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa heinäkuussa joditablettien jakamisen perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia tai raskaana olevia. Taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päivittämä ohje lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa.
19.6.2023 Yleinen

Siirtymäaika on päättynyt, uudet numerot nyt käytössä

Kun kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitoksen palvelut siirtyivät Pohjanmaan hyvinvointialueelle, siirtyivät myös käytössä olleet puhelinnumerot palveluiden mukana. Lankapuhelinnumerot ovat osittain kuntien omistuksessa, joten hyvinvointialue ei ole voinut jatkaa näiden numeroiden käyttöä.
15.6.2023 Artikkeli

Uudet menetelmät auttavat ammattilaisia auttamaan nuoria ajoissa

Pohjanmaan hyvinvointialueella lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutetaan aktiivisesti uusien menetelmien käyttöön. Nuorten mielenterveyden ongelmien käsittelyyn on uusia, tehokkaiksi todettuja menetelmiä, joita pyritään nyt hyödyntää mahdollisimman paljon kouluympäristössä.
13.6.2023 Artikkeli

Oppilaitosyhteistyön monet mahdollisuudet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö on muutoksessa. Ikääntyvän väestörakenteen myötä työikäisten määrä vähenee ja palvelua tarvitsevien määrä taas kasvaa. Tarvitsemme luovaa ja innovatiivista ajattelua, jotta pystymme säilyttämään laadukkaan ja tarvetta vastaavan palvelutason. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tulee olemaan yhä tärkeämmässä roolissa ja meidän tulee pystyä kehittämään kumppanuuttamme nykyistä enemmän.