Siirry sisältöön
Yleinen

Vähemmän aikaa autossa, enemmän aikaa asiakkaille

Kuvituskuva
Jatkossa ateriapalvelun tukipalveluna kotiinsa saavilla asiakkailla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, mitä syövät ja mihin aikaan. Ateriapalveluissa siirrytään malliin, jossa valmiit ruoka-annokset kuljetetaan muutaman kerran viikossa jäähdytettyinä asiakkaan kotiin. Asiakas voi valita missä järjestyksessä ateriansa nauttii. Tarvittaessa hän saa apua kotihoidon henkilökunnalta sekä ruoan valintaan ja lämmittämiseen.

– Aiemmin lounas on tuotu annos kerrallaan tietyssä aikahaarukassa lämpimänä, minkä vuoksi asiakas ei ole voinut vaikuttaa ateria-aikatauluunsa tai aterian sisältöön, sanoo koti- ja asumispalvelujen toimialajohtaja Tony Pellfolk.

Jatkossa useamman päivän ruoka toimitetaan viilennettynä asiakkaan kotiin. Asiakas voi valita ruoan kullekin päivälle ja omaan päivärytmiinsä sopivan lounasajan.

– Kun päivän lounas on toimitettu lämpimänä, ovat jotkut asiakkaat säilyttäneet annosta huoneenlämmössä pitkäänkin, mikä on riski ruoan turvallisuudelle, sanoo Pellfolk.

Ateriapalvelussa on kyse yhdestä lämpimästä ateriasta päivää kohden. Tämän lisäksi ihmisen itse, hänen omaistensa tai kotihoidon on tähänkin saakka pitänyt huolehtia päivän muut ateriat.

– Kotihoidon työntekijät auttavat jatkossakin aterioiden kanssa, jos ihminen sitä tarvitsee esimerkiksi muistisairauden vuoksi. He esimerkiksi keittävät asiakkaalle aamupuuron. Kenenkään ei tarvitse syödä ruokaansa kylmänä, sanoo Pellfolk.

Muutoksella 14 hoitajan vuoden työ auton ratista asiakastyöhön

Aiemmin ruokaa ovat kuljettaneet asiakkaille sekä kuljetusyrittäjät että kotihoidon henkilöstö. Ruoan kuljettaminen lämpimänä pitkiä matkoja autossa on haastavaa ja ruokatoimituksiin on tarvittu erillisiä ruoankuljetusajoja tavanomaisen kotihoitotyön lisäksi. Jatkossa kuljetus ostetaan ostopalveluna.

– Hoitohenkilöstön työaikaa on mennyt ruoan kuljetukseen n. 14 henkilötyövuotta. Tämä aika vapautuu nyt ratin takaa ihmisten luokse, sanoo Tony Pellfolk.

Ruokaa tukipalveluna 1881 asiakkaalle

Pohjanmaan hyvinvointialueella on myönnetty ruokapalvelu tukipalveluna noin 1900 asiakkaalle. Heistä noin 760 on myös kotihoidon asiakkaita. Muut n. 1140 asiakasta ja osa kotihoidon asiakkaista pystyvät huolehtimaan omasta ruokarytmistään itse.

– Haluamme päätöksellä tukea ateriapalveluiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa itse omaan ruokaansa. Toki meistä jokainen haluaa itse päättää mitä ja milloin syö. Arvokasta on myös se, että hoitajiemme työaika käytetään entistä enemmän ihmisen luona eikä tien päällä, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.

Valmiit ruoka-annokset yleisin tapa järjestää ruokapalvelut Suomessa

Ennen asian tuomista päätöksentekoon selvitettiin, miten ateriapalvelut on järjestetty muualla Suomessa ja millaisia kokemuksia jäähdytettynä kuljetettavista annoksista on. Kyselyyn vastanneista 18 hyvinvointialueesta 12:ssa ruoka toimitetaan viilennettynä tai pakastettuna. Kahdessa toimitetaan lämmintä ruokaa ja kolmella alueella on käytössä näiden yhdistelmä. Yksi hyvinvointialue ei tarjoa ruokapalveluita lainkaan. Usealla alueella on parhaillaan käynnissä ruokapalveluihin liittyvä selvitystyö.

Aluehallitus päätti ruokapalveluiden muutoksesta kokouksessaan 22.1.2024. Muutos astuu voimaan, kun käytännöistä sovitaan ruokapalveluita tuottavien yritysten kanssa. Ennen seuraavaa valtuustokautta ruokapalvelut arvioidaan ja selvitetään ruokapalveluiden julkinen kilpailutus.