Siirry sisältöön
Yleinen

Pietarsaaren lastenosasto suljetaan ja resurssit käytetään laajemmin alueen lasten ja nuorten hyväksi

Kuvituskuva
Osaston henkilökunnan osaamista hyödynnetään esimerkiksi lasten poliklinikalla ja kotisairaalassa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 15. joulukuuta, että Pietarsaaren lastenosaston toiminta päättyy vielä tämän vuoden puolella.

– Lastenosaston henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä Pietarsaaren seudun lasten ja perheiden kanssa. Osaston sulun jälkeen henkilöstö voi osaamisellaan vahvistaa esimerkiksi lastenpolikinikan ja kotisairaalan toimintaa ja parantaa siten yhä useampien lasten hoitoonpääsyä, hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen korostaa.

– Meillä kaikilla on ollut kova tahto tarjota ympärivuorokautista palvelua Pietarsaaren seudun lapsille. Nyt kun ajat ja vaatimukset sen mukana ovat muuttuneet, on tehtävämme sopeutua. Jatkamme päiväaikaisen toiminnan kehittämistä niin, että kaikki alueen lapset saavat jatkossakin niin hyvää hoitoa kuin mahdollista, vt. ylilääkäri Matias Björn toteaa.

Lastenpoliklinikka jatkaa toimintaansa ja saa lisää henkilökuntaa lastenosaston henkilöstöstä. Päiväaikaan tehtyjä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi suonensisäisten lääkkeiden antamista jatketaan kuten ennenkin.

– Jos lapsi on akuutisti sairas, pätee sama ohje kuin ennenkin eli soitto numeroon 116 117 ja tarvittaessa käynti Malmin sairaalan päivystyksessä, joka edelleen on auki ympäri vuorokauden. Usein riittää päivystyskäynti, mutta tarvittaessa lapsi voi saada jatkohoitoa kotisairaalan kautta, ja jos on tarve sairaalahoidolle, hänet lähetetään keskussairaalaan.

Aluehallitus hyväksyi osaston sulkemisen ponnella. Ponnen mukaan hallitus edellyttää viranhaltijoita valmistelemaan osastosulku siten, että nykyiset henkilöstö- ja toimintaresurssit voidaan käyttää jatkossa laajemmin alueen lasten ja nuorten hyväksi, ja että muutoksen jälkeen taloudelliset resurssit ovat vähintään nykyisellä tasolla. Näin ollen lasten ja nuorten sairaanhoidon palvelut ovat laajemmin saatavilla lapsille ja nuorille.  Samalla hallitus edellyttää viranhaltijoita tuomaan hallitukselle vuoden 2024 aikana raportin toiminnan kehittämisestä.

Vaatimukset ovat kasvaneet ajan myötä

Pietarsaaren lastenosastolla on kolme potilaspaikkaa. Osastolla on arkisin paikalla lastenlääkäri kello 9–16, ja tarvittaessa viikonloppuisin on päiväsaikaan voitu konsultoida ja kutsua lastenlääkäri osastolle. Muina aikoina osastolta on konsultoitu Vaasan keskussairaalan lastenlääkäreitä.

– Iltaisin ja öisin, kun paikalla ei ole omaa lastenlääkäriä, on ollut tilanteita, joissa keskussairaalan päivystävän lastenlääkärin on ollut vaikeaa tehdä päätöstä tarvittavasta hoidosta näkemättä potilasta, johtajaylilääkäri Peter Nieminen kertoo.

Pietarsaaren lastenosasto on ainut yksikkö Suomessa, jossa tarjotaan lasten sairaalahoitoa muualla kuin keskus- tai yliopistosairaalassa.

– Ministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, millaiset toimintaedellytykset ja millaisia toiminnan riskejä näin pienellä yksiköllä voi olla. Olemme keskustelleet tiiviisti sekä Sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston että Valviran edustajien kanssa osaston toiminnasta, pyysimme ulkopuolisen asiantuntijalausunnon ja olemme tehneet omavalvonnallisia toimenpiteitä, Kinnunen kertoo.

Valvira tai aluehallintovirasto eivät voi tehdä asiassa ennakkopäätöksiä, vaan hyvinvointialueen tulee itse ryhtyä toimenpiteisiin, jos on olemassa riski potilasturvallisuudelle.

Johtajaylilääkäri Peter Nieminen toteaa, että osaston sulkeminen on ollut esillä aiemminkin, mutta nyt käytyjen keskusteluiden ja asiantuntijalausunnon perusteella on käynyt selväksi, ettei toimintaa voida jatkaa.

– Tässä ei ole kyse säästötoimenpiteestä, vaan siitä, että osastolla ei ole käytössään ympäri vuorokauden sellaista monialaista erikoissairaanhoidon valmiutta, mitä tänä päivänä edellytetään, toteaa Nieminen.

Ympärivuorokautinen hoito pystytään tarjoamaan nykyisten erikoissairaanhoidon kriteerien mukaisesti Vaasan keskussairaalan lastenosastolla. Lasten ja nuorten sairaanhoidon palveluita kehitetään Pietarsaaren seudulla keskittymällä päivystystoimintaan päiväaikaan, vahvistamalla lastenpoliklinikan toimintaa sekä kehittämällä kotisairaalaa.