Siirry sisältöön
Yleinen

Ensimmäinen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma astuu voimaan tämän vuoden aikana

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman ja allekirjoitti eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan.

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden vaihteessa myös opiskeluhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

– Hyvinvointialueella tulee olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Opiskeluhuoltosuunnitelma tulee liittää alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, joka Pohjanmaalla sisältyy alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo.

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä opiskelijoille. Siirtymä tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen.

– Kunnissa on ollut suuria eroja oppilashuollon palvelujen toteutumisessa. Lähdemme nyt suunnitelman mukaisesti kehittämään niitä yhteystyössä kuntien kanssa. On tärkeää ylläpitää hyvää yhteistyötä sekä kuntien että koulujen kanssa, Sjöström sanoo.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien oppilas- ja opiskeluhuollon henkilömitoituksessa on myös havaittavissa vaihtelua. Muun muassa kouluterveydenhoitajia on saatavilla hyvin oppilaiden määrään nähden, mutta erityisesti koulupsykologeista on pulaa useammassa kunnassa.

– Meillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten saisimme näistä resursseista tasaisemmat ja koko alueen lasten ja nuorten käyttöön, Sjöström painottaa.

Hyvinvointialueella sitoudutaan tasa-arvon edistämiseen

Hyvinvointialueen on uutena viranomaisena tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistävä syrjintää kaikessa toiminnassaan.  

– Hyväksymällä eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan Pohjanmaan hyvinvointialue sitoutuu viranomaisena julkisesti tasa-arvon tavoitteisiin. Peruskirja on yksi toiminnan ohjausvälineistä, joka tukee yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä sekä vahvistaa eri tahojen yhteistyötä ja yhteisvaikuttamista, kertoo strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola.

Hyvinvointialueen on valmisteltava toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jota tehdään vuorovaikutteisesti yhdessä eri toimijoiden, kuten Pohjanmaan liiton tasa-arvoverkoston kanssa. Arvioinnin pohjalta luodaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvotyön strategiset tavoitteet ja niitä tukevat konkreettiset toimenpiteet. 

– Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tietoisuuden edistäminen on jatkuva prosessi ja järjestämmekin yhteistyöverkoston kanssa aiheesta ensimmäisen koulutuksen 15.3.2023. Toivomme koulutukseen paljon osallistujia, Einola sanoo.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa valmistellaan

Hyvinvointialueen Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman valmistelu on käynnistynyt työryhmissä, joihin osallistuu sekä virkamiehiä, luottamushenkilöitä, kokemusasiantuntijoita kuin henkilöstöäkin. Ohjelman tavoitteena on löytää Pohjanmaan tapa toteuttaa yhdenvertaisia palveluta eli siirtyä kuntakohtaisesta ajattelusta koko alueen palveluihin. Muutoksiin halutaan valmistautua yhteistyössä henkilöstön kanssa, minkä vuoksi käynnistetään myös yhteistoimintamenettely.

– Ohjelman valmistelussa selvitämme, miten voimme entistä enemmän panostaa perustason palveluihin ja tuottaa palveluita uudella tavalla. Tämä voi tarkoittaa tehtävänkuvan muutosta osalle henkilöstöämme, joten on tärkeää, että henkilöstön edustajat ovat mukana valmistelussa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen.

Valmis ohjelma käsitellään toukokuun aluehallituksen kokouksessa ja aluevaltuusto käsittelee sitä kesäkuussa.