Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialue on tehnyt sisäisen selvityksen gynekologian palveluista Pietarsaaressa

Hyvinvointialueella on tehty sisäinen selvitys Pietarsaaren gynekologian palveluista saaduista vaaratapahtumailmoituksista. Hyvinvointialue tiedottaa selvityksestä, sillä tapahtumista on uutisoitu alueen mediassa.

Yksikköön kohdistettujen vaaratapahtumailmoitusten määrä ei poikkea tavanomaisesta. Vuoden 2022 alusta lähtien yksikköön oli kohdistunut 9 ilmoitusta. Viimeisten päivien aikana ilmoituksia on tullut neljä lisää. Selvityksessä kaikki ilmoitukset on käyty läpi taustatiedoiksi, mutta se on koskenut erityisesti kahta ilmoitusta. Lisäksi selvityksen taustatietoina on tarkasteltu muistutukset ja kantelut vuodesta 2012 lähtien.

Selvityksessä saatujen tietojen perusteella ei voida yksiselitteisesti todeta, että kahdessa nyt selvitetyssä tapauksessa hoidossa olisi tehty lääketieteellisiä virheitä. Palautteissa ja ilmoituksissa kuitenkin näkyy, että kommunikaatio ja kohtaaminen on koettu huonoina.

– Olemme olleet henkilökohtaisesti yhteydessä henkilöön, joka ilmoituksessaan oli jättänyt yhteystietonsa, sanoo johtajaylilääkäri Peter Nieminen.

Nyt saapuneet ja mahdolliset jatkossa saapuvat ilmoitukset käsitellään normaalien käytäntöjen mukaisesti.

Naistentautien hoito ja odottavien äitien hoito jatkuvat Pietarsaaressa ja palveluita kehitetään jatkuvasti.

– Potilas voi aina esittää toiveen hoitavasta henkilökunnasta.  Sikiöseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään edelleen Pietarsaaressa. Ne tekee, kuten Vaasan keskussairaalassakin, siihen koulutetut kätilöt, kertoo johtava lääkäri Tanja Skuthälla.

Hyvä kohtaaminen tärkeää asiakas- ja potilastyössä

Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu syntyy tietoon perustuvasta vaikuttavasta ja arvoa tuottavasta hoidosta, sekä potilaan ja asiakkaan kohtaamisesta. Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on Pohjoismaiden paras laatu.

– Lääketieteellisesti oikean ja vaikuttavan hoidon lisäksi hoidossa potilaan kohtaaminen on erittäin tärkeää. Tätä ei voi painottaa liikaa, sanoo Peter Nieminen.

Hyvinvointialueella on käytössä epäasiallisen kohtelun ilmoituskanava. Epäasiallisen kohtelun toimintamalli on valmistumassa ja se otetaan käyttöön kaikissa palveluissa. Suunnitelmissa on myös hyvän kohtaamisen koulutussarja eri ammattiryhmille. Sen teemoja ovat esimerkiksi eri kulttuuritaustojen huomioiminen ja vaikeiden asioiden käsittely asiakas- ja potilastyössä.

– Nämä asiat kuuluvat toki hyvään ammattitaitoon, mutta niitä on hyvä käsitellä aina uudelleen, kun myös maailma muuttuu, sanoo Peter Nieminen. 

Palaute asiakkailta oikeaan osoitteeseen

Palautetta hyvinvointialueen palveluista voi jättää suoraa yksiköissä tai verkkosivuilta löytyviä kanavia pitkin. Kaikki virallisiin kanaviin vastaanotetut palautteet rekisteröidään ja käsitellään ja sen perusteella kehitetään toimintaa. Vaaratapahtumista voi ilmoittaa sekä oma henkilöstö että asiakkaat että potilaat. Potilas- ja sosiaaliasiamiehet auttavat asiakkaita oikean palautekanavan valinnassa.

– Jos jokin asia hoidossa tai palvelussa jää askarruttamaan, kannattaa olla yhteydessä tai jättää palautetta tai ilmoitus. Yhteydenoton voi tehdä joko anonyymisti tai omalla nimellä, sanoo laatujohtaja Mari Plukka.