Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueella edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Hyvinvointialueen on uutena viranomaisena ehkäistävä syrjintää ja edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen tulee laatia hyvinvointialueen toiminnan, palvelujen ja päätöksenteon eli toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hyvinvointialueen on uutena viranomaisena ehkäistävä syrjintää ja edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä säädetään useissa laissa ja ihmisoikeussopimuksissa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen tulee laatia hyvinvointialueen toiminnan, palvelujen ja päätöksenteon eli toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Erikseen tehdään edelleen työnantajan eli henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kertoo Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama.

– Toiminnallinen suunnitelma on hyvinvointialueelle väline edistää alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä viemällä yhdenvertaisuuden ja sukupuolen tasa-arvon velvoitteet toimintaan ja palvelukäytäntöihin, kertoo projektisuunnittelija Johanna Vihtari THL:n yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimistä.

Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue toimii kaikkia asukkaita varten varmistaen yhdenvertaisen kohtelun ja estäen syrjintää. Alueen asukkaat voivat kohdata monia esteitä tai kynnyksiä alueen palveluissa tai toiminnassa. 

Vihtari herättelee miettimään yhdenvertaisuutta arkisilta tuntuvien väittämien avulla.   Millaisia ajatuksia ne herättävät?

  • Voin asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa omalla kielelläni.
  • Voin nähdä kaltaisiani ihmisiä aluevaltuustossa.
  • Löydän terveyskeskuksesta itselleni sopivan vessan.
  • Osaan ilmoittautua alueen palveluun verkon kautta.
  • Löydän helposti tiedon palvelusta hyvinvointialueen nettisivuilla.
  • Minun ei ole koskaan tarvinnut oikaista ammattilaisen vastaanotolla oletusta seksuaalisesta suuntautumisestani.
  • Voin asioida terveyskeskuksessa ilman, että joudun miettimään, onko reitilläni portaita tai kynnyksiä.
  • Kukaan ei ole koskaan kysynyt, mistä olet ”oikeasti” kotoisin.

Sote-uudistuksen ja sitä ohjaavan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on palvelujen yhdenvertainen saatavuus eli palvelujen riittävä tarjonta suhteessa eri väestöryhmien tarpeisiin.  Lisäksi tavoitteena on saavutettavuus eli yhdenvertainen pääsy palveluihin ja eri väestöryhmien mahdollisuudet hyödyntää niitä yhdenvertaisesti.

– Nämä tavoitteet on kytketty myös Pohjanmaalla hyvinvointialueen palvelustrategiaan. Saavutettavuustavoitteen edistämisessä pyritään tietoiseen ja jatkuvaan työhön alueen asukkaiden hyväksi, kertoo Hannu-Jama.

Lähtökohtana on, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän

– sukupuolesta
– sukupuoli-identiteetistä
– sukupuolen ilmaisusta
– iästä
– etnisestä tai kansallisesta alkuperästä
– kansalaisuudesta
– kielestä
– uskonnosta ja vakaumuksesta mielipiteestä
– vammasta
– terveydentilasta
– seksuaalisesta suuntautumisesta
– tai muusta henkilöön liittyvästä syystä

Ihmiset tekevät yhdenvertaisuuden – yhdessä!

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole lisätehtävä vaan se integroituu yhteisiin strategisiin tavoitteisiin niin laadun, kustannustehokkuuden kuin vaikuttavuuden kysymyksissä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvonäkökulman tiedostaminen ja tunnistaminen hyvinvointialueen toiminnassa ja palveluissa ovat olennainen osa päätöksentekoa ja ammatillista orientaatiota sekä osaamista.

– Sote-palveluissa ne eivät ole mielipidekysymyksiä vaan lainsäädännön toimeenpanoa, jolla edistetään alueen kaikkien ihmisten mahdollisuuksia hyvinvointiin ja terveyteen ja vähennetään eriarvoisuutta, kertoo Hannu-Jama.

Lainsäädäntö ohjaa toimintaa, mutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tekevät käytännössä hyvinvointialueen päätöksentekijät, johto ja työntekijät vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa yhdessä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo rakenteisiin ja työn sisältöihin alusta lähtien

Strategitasolla Pohjanmaan hyvinvointialueen johto on integroinut yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon palvelustrategiansa läpileikkaavaksi arvoksi ja tavoitteeksi. 

Hyvinvointialueella käynnistetään syksyn aikana toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman työstäminen dialogissa Pohjanmaaliiton koordinoiman tasa-arvo – kuntaverkoston kanssa.   Hyvinvointialueen henkilöstölle valmistellaan koulutuksia, joilla vahvistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoa sekä osaamista.

Käytännön kehittämistyön tukena ovat mm. Kuntaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämät työkalut ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuusverkostot.  

– Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä ensimmäinen askel voi olla oman osaamisen lisääminen aiheesta. Tämän voi tehdä helposti käymällä esimerkiksi eOppivan koulutukset, kannustaa Vihtari.

Sukupuolten tasa-arvo & yhdenvertaisuus – miksi ja miten.

Yhdenvertaisen kunnan tekijät (räätälöity kunnille, mutta sopii erinomaisesti myös hyvinvointialueille).