Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kerätty asiakaspalautetta heti vuoden alusta, kun organisaatio aloitti toimintansa. Asiakastyytyväisyyttä tarkastelevat mittarit osoittavat, että hyvinvointialueen palveluihin on oltu ensimmäisen toimintavuoden aikana tyytyväisiä. Hyvinvointialueella mitataan asiakastyytyväisyyttä muun muassa NPS–suosittelumittauksen avulla. Mittauksella tarkastellaan sitä, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat saamaansa palvelua muille.

– Tämän vuoden NPS-mittauksen tulokset osoittavat, että iso asiakkaista on ollut tyytyväisiä saamaansa hoitoon tai palveluun ja voisivat suositella sitä muille. Olemme hyvin iloisia tästä havainnosta ja siitä, että monet asiat palveluissamme on koettu toimiviksi, kertoo laatujohtaja Mari Plukka.

Hyvinvointialue on saanut kaikkiaan yli 12 000 asiakaspalautetta vuoden 2022 aikana. Asiakaspalautetta kerätään usealla eri menetelmällä. Kaikkiin hyvinvointialueen yksiköihin on mahdollista jättää palautetta verkkosivujen lomakkeella. Palautelomakkeen lisäksi tietoa asiakaskokemuksista saadaan esimerkiksi potilas- ja sosiaaliasiamiesten yhteydenottojen perusteella. Tätä kautta tullut palaute on liittynyt muun muassa hoitopäätöksiin, hoitojonoihin ja henkilökunnan tavoitettavuuteen.

Asiakaskokemukset antavat arvokasta tietoa siitä, mitä palvelujärjestelmässä tulisi kehittää. Kehittämistyötä palautteen keräämiseksi tehdään jatkuvasti.

– Asiakkaiden ääni palveluiden kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi saadaan vaikuttamistoimielinten kautta. Hyvinvointialueella toimii aktiiviset asiakasraadit sekä vanhus- ja vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto. Lisäksi järjestöyhteistyön rakenteisia malleja kehitetään aktiivisesti. Toivommekin tulevaisuudelta tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa, Plukka kertoo.