Siirry sisältöön
Yleinen

Hyvinvointialueen päättäjillä on edessään kiireinen vuosi

Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueella toimii samaan aikaan kaksi valtuustoa ja kaksi hallitusta, mutta näillä kaikilla on omat tehtävänsä ja vastuualueensa.

Kuluva vuosi on välivaihetta, kun olemme matkalla kuntayhtymästä kohti itsehallinnollista hyvinvointialuetta, joka aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Muutamia edustajia istuu sekä kuntayhtymän valtuustossa ja hallituksessa, että uudessa aluevaltuustossa.

Uusien aluevaltuutettujen perehdytys alkaa helmikuussa

Aluevaaleissa valittujen aluevaltuutettujen perehdyttäminen tulevaan tehtäväänsä alkaa seminaareissa, jotka järjestetään 7. ja 21. helmikuuta. Ensimmäisessä perehdytysseminaarissa käydään läpi muun muassa aluevaltuuston tehtäviä ja käytäntöjä sekä tutustutaan tähän saakka tehtyyn valmistelutyöhön. Toisen seminaaripäivän aikana tutustutaan syvällisemmin muun muassa toimintakenttään sekä strategiatyöhön.

Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 7. maaliskuuta. Yksi aluevaltuuston ensimmäisistä tehtävistä on valita ja nimittää aluehallitus ja päättää hallintosäännöstä. Tänä vuonna aluevaltuusto ja -hallitus päättävät asioista, jotka vaikuttavat Pohjanmaan palveluihin vuoden 2023 alusta lähtien, kuten strategiasta ja budjetista.

Itsehallinnollisen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelusta on vastannut tähän saakka väliaikainen valmistelutoimielin, joka on valmistellut asioita aluevaltuuston päätettäväksi. Väliaikaisen valmisteluelimen tehtävät päättyvät, kun aluevaaleissa valittu hyvinvointialueen aluevaltuusto järjestäytyy ja aloittaa toimikautensa.

Kuntayhtymällä omat päättäjät

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuusto ja hallitus jatkavat työtään ja päättävät kuntayhtymää koskevista asioista koko vuoden 2022 ajan. Ne eivät käsittele tai ota kantaa itsehallinnollista hyvinvointialuetta koskeviin päätöksiin. Vuonna 2023 kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen tehtävät vähenevät ja ne keskittyvät kuntayhtymän purkamiseen.